Soạn văn 7
Từ ghép

Soạn văn 7

Từ ghép

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Từ ghép

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

CÁC LOẠI TỪ GHÉP

1.

Tiếng chính

Tiếng phụ

ngoại

thơm

phức

Nhận xét: Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau.Tiếng phụ bổ sung ý cho tiếng chính.

2.

Các tiếng trong hai từ ghép quần áo, trầm bổng không phân ra tiếng chính, tiếng phụ.

Phần II

NGHĨA CỦA TỪ GHÉP

1. So sánh nghĩa:

 • Nghĩa của từ bà ngoại (người phụ nữ sinh ra mẹ) hẹp hơn nghĩa của từ bà (người phụ nữ sinh ra cha, mẹ hoặc người phụ nữ đã lớn tuổi)
 • Nghĩa của từ thơm phức (mùi thơm đậm đặc) hẹp hơn từ thơm (mùi thơm nói chung).

2. So sánh nghĩa:

 • Nghĩa của từ quần áo (chỉ chung cả quần áo) khái quát hơn nghĩa của mỗi tiếng quần, áo.
 • Nghĩa của từ trầm bổng (âm thanh lúc thấp lúc cao) khái quái hơn nghĩa của mỗi tiếng trầm, bổng.
Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 15 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Xếp các từ ghép suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ, cây cỏ thành từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.

Xếp vào bảng phân loại:

Từ ghép chính phụ

lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cây cỏ, cười nụ

Từ ghép đẳng lập

suy nghĩ, chài lưới, ẩm ướt, đầu đuôi


Câu 2 Trang 15 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép chính phụ: bút, thước, mưa, làm, ăn, trắng, vui, nhát.

Các từ ghép chính phụ:

bút chì ăn tối

thước kẻ trắng tinh

mưa rào vui tai

làm quen nhát gan


Câu 3 Trang 15 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép đẳng lập: núi, ham, xinh, mặt, học, tươi.

Câu 4 Trang 15 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Tại sao có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở mà không thể nói một cuốn sách vở?

Có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở nhưng không thể nói một cuốn sách vở vì:

 • sách, vở: sự vật tồn tại dưới dạng cá thể, có thể đếm được.
 • sách vở: Từ ghép đẳng lập có ý nghĩa khái quát, không đếm được.


Câu 5 Trang 15 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Sử dụng từ điển để tra các từ và trả lời câu hỏi:

a. Có phải mọi thứ có hoa màu hồng đều gọi là hoa hồng không?

b. Em Nam nói: "Cái áo dài của chị em ngắn quá!". Nói như thế có đúng không? Tại sao?

c. Có phải mọi loại cà chua đều chua không? Nói: "Quả cà chua này ngọt quá!" có được không? Tại sao?

d. Có phải mọi loại cá màu vàng đều gọi là cá vàng không? Cá vàng là loại cá như thế nào?

a) Không phải mọi thứ hoa có màu hồng gọi là hoa hồng (hoa giấy, hoa đào, hoa ti gôn,… cũng có màu hồng).

b) Nói như Nam là đúng vì: áo dài là từ ghép chính phụ chỉ một loại áo (như áo sơ mi, áo cánh,…) trong đó từ dài không nhằm mục đích chỉ tính chất cái áo. Áo dài này bị ngắn so với chiều cao của chị gái Nam.

c) Không phải mọi cà chua đều chua vì cà chua là tên một loại quả.

Nói “Quả cà chua này ngọt quá!” được vì: Khi ăn sống, ta có thể cảm nhận được vị chua hay ngọt của quả cà chua.

d) Không phải mọi loại cá màu vàng gọi là cá vàng. Cá vàng là loại cá vây to, đuôi lớn và xòe rộng, thân màu vàng chỉ để nuôi làm cảnh, trong bể kính…


Câu 6 Trang 16 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

So sánh nghĩa của các từ ghép mát tay, nóng lòng, gang thép (Anh ấy là một chiến sĩ gang thép), tay chân (một tay chân thân tín) với nghĩa của những tiếng tạo nên chúng.

 • mát tay: dễ đạt được kết quả tốt như mong đợi.
  • mát: trái nghĩa với nóng, tạo cảm giác dễ chịu.
  • tay: chỉ bộ phận của cơ thể.
 • nóng lòng: chỉ tâm trạng rất mong muốn được biết hay được làm một việc gì đó.
  • nóng: có nhiệt độ cao hơn mức trung bình.
  • lòng: bộ phận trong cơ thể con người.
 • gang thép: chỉ phẩm chất cứng cỏi,vững vàng không gì lay chuyển được.

Còn gang, thép là hai danh từ chỉ vật.


Câu 7 Trang 16 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Thử phân tích cấu tạo của những từ ghép có ba tiếng máy hơi nước, than tổ ong, bánh đa nem theo mẫu

Phân tích cấu tạo từ ghép có ba tiếng:

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận