Soạn văn 7
Làm thơ lục bát

Soạn văn 7

Làm thơ lục bát

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Làm thơ lục bát

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

LUẬT THƠ LỤC BÁT

1. Đọc câu ca dao:

Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

Nhớ ai dãi nắng dầm sương

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.

2. Trả lời câu hỏi:

a) Cặp thơ lục bát mỗi dòng có: dòng đầu là 6 tiếng, dòng hai là 8 tiếng, dòng 3 là 6 tiếng và dòng cuối 8 tiếng.

Gọi là lục bát vì lục là 6, bát là 8.

b) Sơ đồ:

c) Ta nhận thấy tiếng thứ sáu và tiếng thứ tám trong câu 8 có thanh điệu giống nhau.

d) Nhận xét về luật thơ lục bát:

 • Về số câu: không hạn định (thường là 1 cặp lục bát trở lên).
 • Về số tiếng trong 1 câu: cứ một dòng 6 tiếng lại đến một dòng 8 tiếng.
 • Về vần: chủ yếu là vần bằng, vần chân, vần lưng.
  • Tiếng thứ sáu của câu 6 vần với tiếng thứ sáu của câu 8.
  • Tiếng thứ tám của câu 8 vần với tiếng thứ sáu của câu 6.
 • Về luật bằng trắc:
  • Tiếng thứ hai thường là thanh bằng.
  • Tiếng thứ tư thường là thanh trắc.
  • Các tiếng thứ 1,3, 5, 7 không bắt buộc theo luật bằng trắc.
 • Nhịp:
  • Câu 6: 2/2/2, 2/4, 4/2, 3/3, …
  • Câu 8: 2/2/2/2, 4/4, 2/4/2, …
Phần II

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 157 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Làm thơ lục bát theo mô hình ca dao. Điền nối tiếp cho thành bài và đúng luật. Cho biết vì sao em điền các từ đó (về ý và về vần).
- Em ơi đi học trường xa
Cố học cho giỏi … là mẹ mong
- Anh ơi phấn đấu cho bền
Mỗi năm mỗi lớp….
Ngoài vườn ríu tiếng chim
….

Cố học cho giỏi kẻo mà mẹ mong.

→ Giải thích: mà vần với xa.

Mỗi năm mỗi lớp mới nên con người.

→ Giải thích: nên vần với bền.

Cây xòe bóng mát cùng em trốn tìm.

→ Giải thích: chim vần với tìm.

Câu 2 Trang 157 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Cho biết câu lục bát sau sai ở đâu và sửa lại cho đúng luật.

Vườn em cây quả đủ loài
Có cam, có quýt có bòng có na
Thiếu nhi là tuổi học hành
Chúng em phấn đấu tiến lên hàng đầu

(1) Tiếng thứ sáu của câu 8 lạc vần với tiếng thứ sáu của câu 6: (loài – bòng).

Sửa: thay bòng bằng xoài.

(2) Tương tự câu trên:

Sửa: thay tiến lên hàng đầu thành trở thành trò ngoan.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận