Soạn văn 7
Chữa lỗi về quan hệ từ

Soạn văn 7

Chữa lỗi về quan hệ từ

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Chữa lỗi về quan hệ từ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VỀ QUAN HỆ TỪ

1. Thiếu quan hệ từ

Thiếu quan hệ từ “mà”

Sửa: Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác.

Thiếu quan hệ từ “với”

Sửa: Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay thì không đúng.

2. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa

Hai câu dùng sai quan hệ từ “và, để”, sửa lại như sau:

 • Nhà em ở xa trường nhưng bao giờ em cũng đến trường đúng giờ.
 • Chim sâu rất có ích cho nông dân vì nó diệt sâu phá hoại mùa màng.

3. Thừa quan hệ từ

Các câu thiếu chủ ngữ vì quan hệ từ đã biến chủ ngữ của câu thành trạng ngữ. Chữa lại:

 • Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cho ta thấy công lao to lớn của cha mẹ đối với con cái.
 • Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có thể làm thấp giá trị nội dung.

4. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết

Các câu dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết, có thể chữa lại như sau:

 • Bạn Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Bạn không những giỏi về môn Toán mà còn giỏi cả môn Văn.
 • Nó thích tâm sự với mẹ nhưng không thích tâm sự với chị.
Phần II

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 107 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Thêm quan hệ từ thích hợp (có thể thêm một vài từ khác) để hoàn chỉnh các câu sau đây:
- Nó chăm chú nghe kể câu chuyện đầu đến cuối.
- Con xin báo một tin vui cha mẹ vui lòng

Thêm quan hệ từ:

 • Nó chăm chú nghe kể chuyện từ đầu đến cuối.
 • Con xin báo một tin vui để cha mẹ mừng.
Câu 2 Trang 107 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Thay các quan hệ từ dùng sai trong các câu bằng các quan hệ từ thích hợp.

- Ngày nay, chúng ta cũng có quan niệm với cha ông ngày xưa, lấy đạo đức, tài năng làm trọng.
- Tuy nước sơn có đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì đồ vật cũng không được bền.
- Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên đánh giá con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử của họ.

Thay quan hệ từ sai:

 • Thay “với” → “như”
 • Thay “tuy” → “dù”
 • Thay “bằng” → “về”
Câu 3 Trang 108 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh:
- Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
- Với câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
- Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

Chữa lại các câu văn:

 • Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.
 • Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách “ cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.
 • Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.
Câu 4 Trang 108 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Cho biết các quan hệ từ in đậm trong các bài tập dùng đúng hay sai?
a. Nhờ cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao .
b. Tại nó không cẩn thận nên nó đã giải sai bài toán.
c. Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người.
d. Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
e. Phải luôn luôn chống tư tưởng chỉ bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân của mình.
g. Sống trong xã hội của phong kiến đương thời, nhân dân ta bị áp bức bóc lột vô cùng tàn bạo.
h. Nếu trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.
i. Giá trời mưa, con đường này sẽ rất trơn.

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai (sửa: bỏ từ cho)

d) Đúng

e) Sai (sửa: “bản thân của mình” thành “của bản thân mình”).

g) Sai (sửa: bỏ từ của)

h) Đúng

i) Sai (sửa: Trời mà mưa, con đường này sẽ rất trơn).

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận