Soạn văn 7
Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng

Soạn văn 7

Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Đức tính giản dị của Bác Hồ - Phạm Văn Đồng

Nội dung chính
Nội dung chính

Đức tính giản dị là một phẩm chất cao quý của Bác Hồ. Bác giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp.

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 55 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Nêu luận điểm chính của toàn bài trong đoạn mở đầu. Để làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã chứng minh ở những phương diện nào trong đời sống và con người của Bác?

 • Luận điểm chính của toàn bài trong đoạn mở đầu: “Sự nhất quán giữa hoạt động chính trị và đời sống bình thường của Bác”.
 • Tác giả đã chứng minh sự giản dị của Bác ở những phương diện:
  • Bữa ăn hằng ngày
  • Nhà ở
  • Việc làm
  • Lời nói, bài viết.
Câu 2 Trang 55 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Tìm hiểu trình tự lập luận của tác giả trong bài, và trên cơ sở đó, nêu bố cục của bài văn.

 • Bố cục gồm 2 đoạn:
  • Đoạn 1 (Từ đầu … đến “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”): Sự nhất quán giữa cuộc đời cách mạng và cuộc sống thanh bạch, giản dị của Bác.
  • Đoạn 2 (Còn lại): Tác giả chứng minh sự giản dị của Bác trong sinh hoạt, lối sống, việc làm.
Câu 3 Trang 55 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Đọc đoạn văn từ “Con người của Bác” đến “Nhất, Định, Thắng, Lợi!” và nhận xét về nghệ thuật chứng minh của tác giả ở đoạn văn này.

Những chứng cứ ở đoạn này có giàu sức thuyết phục không? Vì sao?

 • Nghệ thuật chứng minh của tác giả trong đoạn văn “Con người của Bác … Nhất, Định, Thắng, Lợi”:
  • Nghệ thuật chứng minh: tác giả đưa ra hệ thống luận cứ toàn diện, dẫn chứng cụ thể, xác thực và phong phú.
 • Những chứng cứ ở đoạn này giàu sức thuyết phục vì hệ thống luận cứ toàn diện: từ bữa ăn, nhà ở, việc làm đến cách nói, cách viết. Điều này cho thấy, tác giả đã có thời gian sống gần Bác, có mối quan hệ gần gũi mới viết được một cách xác thực như vậy.
Câu 4 Trang 55 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

“Bác Hồ sống đời sống giản dị, thanh bạch như vậy, bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất.”

Trong đoạn văn trên, tác giả đã dùng những phép lập luận nào để người đọc hiểu sâu sắc hơn về đức tính giản dị của Bác?

 • Những phép lập luận trong đoạn văn: “Bác Hồ sống đời sống giản dị … cao đẹp nhất”:
  • Giải thích: “bởi vì Người sống sôi nổi, phong phú…”
  • Bình luận: “Đời sống vật chất giản dị … cao đẹp nhất”.
Câu 5 Trang 55 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Theo em, đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì?

 • Đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài viết này là:
  • Luận điểm ngắn gọn, tập trung.
  • Luận cứ xác đáng, toàn diện.
  • Luận chứng phong phú, cụ thể.

Hướng dẫn luyện tập
Hướng dẫn luyện tập

Câu 1 Trang 55 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Hãy tìm một số ví dụ biểu hiện đức tính giản dị của Bác Hồ trong thơ văn.

 • Là người rất am hiểu văn hóa và ngôn ngữ các nước phương Tây và phương Đông nhưng Bác không ưa dùng những câu chữ cầu kì, khó hiểu khi viết những tác phẩm tuyên truyền động viên quần chúng nhân dân hiểu và tham gia tích cực và kháng chiến và cách mạng. Chẳng hạn Bác khuyên thanh niên:

Không cỏ việc khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.

 • Bác chúc Tết nhân dân năm 1968.

Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do.
Đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào.
Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.

 • Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946) Bác mở đầu bằng những lời rất giản dị:

Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm chiếm nước ta một lần nữa.

Câu 2 Trang 56 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Qua đoạn văn này em hiểu như thế nào là đức tính giản dị và ý nghĩa của nó trong cuộc sống?

 • Đức tính giản dị là đơn giản một cách tự nhiên trong cách sống, trong việc diễn đạt câu từ dễ hiếu, không rắc rối.
 • Giản dị là nét đẹp của một nhân cách lớn. Nó biểu hiện đức tính khiêm tốn mà vĩ đại. Chúng ta phải luôn rèn luyện cho minh lối sống và cách viết giản dị. Đó là sự rèn luyện về nhân cách.
 • Phải bền bỉ và phải có ý thức cao chúng ta mới đạt được sự giản dị.
 • Chỉ có giản dị chúng ta mới hòa đồng và khiến mọi người nể phục yêu thương.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận