Soạn văn 7
Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

Soạn văn 7

Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

  1. Soạn văn
  2. Lớp 7
  3. Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

Bố cục & Nội dung chính
Bố cục & Nội dung chính

  • Đoạn 1 (Câu đầu): Giới thiệu sự việc.
  • Đoạn 2 (6 câu tiếp): Hoàn cảnh của nhà thơ khi bạn đến chơi.
  • Đoạn 3 (Câu cuối): Tình cảm thắm thiết của nhà thơ đối với bạn.

Nội dung chính: Bài thơ thể hiện cảm xúc chân thành, tự nhiên của Nguyễn Khuyến về tình bạn gắn bó, thủy chung, thắm thiết.

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Trang 105 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì? Vì sao lại xác định như vậy?

  • Bài thơ thuộc thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
  • Vì bài thơ có 8 câu, mỗi câu có 7 chữ. Gieo vần ở các câu cuối 1, 2, 4, 6, 8 : nhà – xa – gà – hoa – ta. Có các phép đối ở câu 3 và câu 4, câu 5 và câu 6.
Câu 2 Trang 105 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Bài thơ được lặp ý bằng cách dựng lên một tình huống hoàn toàn không có gì tiếp bạn để rồi kết lại một câu: “Bác đến chơi đầy, ta với ta!” nhưng thể hiện được tình bạn đậm đà thắm thiết.
Em có tán thành ý kiến trên không? Nếu không, cho biết lí do. Nếu có thì hãy làm rõ bằng cách trả lời các câu hỏi.
a. Theo nội dung của câu thứ nhất, đúng ra Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi bạn thế nào khi bạn đến chơi nhà?
b. Qua sáu câu thơ tiếp theo thì hoàn cảnh của Nguyễn Khuyến lại thế nào? Tác giả có dụng ý gì khi cố tạo ra một tình huống đặc biệt như thế?
c. Câu thơ thứ tám và riêng cụm từ " ta với ta" nói lên điều gì? Câu thơ này có vai trò khẳng định điều gì về tình bạn của nhà thơ ?
d. Nhận xét chung về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài “Bạn đến chơi nhà”.

a) Theo nội dung câu thứ nhất, đúng ra Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi bạn thật chu đáo và tử tế.

b) Tuy nhiên ở 6 câu thơ tiếp thì tác giả lại kể về hoàn cảnh đặc biệt để tạo ra sự đùa vui: Vật chất không có, chỉ có sự chân tình tiếp đãi bạn.

c) Câu thơ thứ 8 và cụm từ “ta với ta” nói lên tình cảm tri âm tri kỉ, không quan trọng vật chất, mâm cao cỗ đầy thì mới có tình cảm.

d) Tình bạn của Nguyễn Khuyến rất chân thật, sâu sắc, đó là tình bạn tri âm tri kỉ.

{{lessonTitle}}Thảo luận