Soạn văn 7
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Soạn văn 7

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Phần I - THẾ NÀO LÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH?
Phần I - THẾ NÀO LÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH?

Câu 1 Trang 110 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

a) Khi nào người ta viết văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo? 

b) Mỗi văn bản nhằm mục đích gì?

c) Ba văn bản trên có gì giống và khác nhau? So sánh hình thức trình bày của ba văn bản này với các văn bản truyện, thơ mà em đã đọc.

d) Em còn thấy loại văn bản nào tương tự như ba văn bản trên không?

a) Người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo khi:

 • Thông báo: truyền đạt thông tin từ cấp trên xuống cấp dưới hoặc thông tin cho công chúng rộng rãi đều biết.
 • Đề nghị: đề đạt nguyện vọng lên cấp trên hoặc người có thẩm quyền giải quyết.
 • Báo cáo: chuyển thông tin từ cấp dưới lên cấp trên.

b) Mục đích của mỗi văn bản:

 • Thông báo: phổ biến thông tin thường kèm theo hướng dẫn và yêu cầu thực hiện.
 • Đề nghị: trình bày nguyện vọng, thường theo lời cảm ơn.
 • Báo cáo: tập hợp những công việc đã làm được để cấp trên biết, thường kèm theo số liệu, tỉ số phần trăm,…

c)

 • So sánh:
  • Giống nhau: đều có tính khuôn mẫu (viết theo mẫu, ai cũng viết được, từ ngữ giản dị và dễ hiểu).
  • Khác nhau: về mục đích, nội dung và yêu cầu.
 • Các văn bản truyện thơ có đặc điểm:
  • Thường có sự sáng tạo của tác giả.
  • Chỉ các nhà thơ, nhà văn mới viết được.
  • Các từ ngữ thường gợi ra liên tưởng, tưởng tượng, cảm xúc.

d) Loại văn bản tương tự: đơn từ, biên bản, hợp đồng,…

Phần II - LUYỆN TẬP
Phần II - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 110 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Trong các tình huống sau đây, tình huống nào người ta sẽ phải viết loại văn bản hành chính? Tên mỗi loại văn bản ứng với mỗi trường hợp đó là gì?

 • Tình huống viết loại văn bản hành chính:
  • Trường hợp 1: văn bản thông báo
  • Trường hợp 2: văn bản báo cáo
  • Trường hợp 4: viết đơn xin nghỉ học
  • Trường hợp 5: văn bản để nghị

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận