Soạn văn 7
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn văn 7

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Phần I - CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG
Phần I - CÂU CHỦ ĐỘNG VÀ CÂU BỊ ĐỘNG

Câu 1 Trang 57 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a) Mọi người yêu mến em.

b) Em được mọi người yêu mến.

a) Mọi người / yêu mến em.

CN VN

b) Em / được mọi người yêu mến.

CN VN

Câu 2 Trang 57 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Chủ ngữ của hai câu trên có ý nghĩa khác nhau như thế nào?

 • Ở câu a: chủ ngữ - thực hiện hành động muốn hướng đến người khác – câu chủ động.
 • Ở câu b: chủ ngữ - được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

Phần II - MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
Phần II - MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG

Câu 1 Trang 57 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Em sẽ chọn câu (a) hay (b) để điền vào chỗ có dấu ba chấm trong đoạn trích dưới đây:

– Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại.

Một tiếng “ồ” nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ. Em tôi là chi đội trưởng, là “vua toán” của lớp từ mấy năm nay… , tin này chắc làm cho bạn bè xao xuyến.

(Theo Khánh Hoài)

a) Mọi người yêu mến em.

b) Em được mọi người yêu mến.

 • Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.
Câu 2 Trang 57 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Giải thích vì sao em chọn cách viết như trên.

 • Cả đoạn văn sẽ liền mạch thống nhất nếu có (b) điền vào dấu chỗ trống (...) Câu trên “Em tôi là ”... gắn liền mạch với “em được ... ”
 • Ý nghĩa của câu (b) là mọi người đều hướng tới “em”. Nó rất phù hợp với việc "Cả lớp sững sờ”, “bạn bè xao xuyến”.

Phần III - LUYỆN TẬP
Phần III - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 58 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Tìm câu bị động trong các đoạn trích dưới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn cách viết như vậy. 

 •  Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

(Hồ Chí Minh)

 • Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến 1934. Giữa lúc người thanh niên Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khứ đến tận cổ thì Thế Lữ đưa về cho họ cái hương vị phương xa. Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

(Theo Hoài Thanh)

 • Câu bị động:
  • Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
  • Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.
  • Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.
 • Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận