Soạn văn 7
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - Đỗ Phủ

Soạn văn 7

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - Đỗ Phủ

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - Đỗ Phủ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Trang 133 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Tìm hiểu và phân tích bố cục của bài thơ.

 • Bài thơ gồm mấy phần? Hãy chỉ ra ranh giới giữa các phần. Sự việc, cảnh vật được kể và tả theo một trình tự chặt chẽ như thế nào?
 • Thống kê số câu của mỗi phần và thử lí giải vì sao có phần dài phần ngắn phần cuối có số chữ nhiều hơn các phần khác?
 • Bài thơ gồm 4 đoạn:
  • Đoạn 1 (khổ thơ 1): Cảnh nhà bị gió thu phá.
  • Đoạn 2 (khổ thơ 2): Cảnh lũ trẻ cướp mất tranh.
  • Đoạn 3 (khổ thơ 3): Nỗi khổ của gia đình trong đêm.
  • Đoạn 4 (khổ thơ cuối): Tình cảm, ước vọng cao cả của nhà thơ.
 • Khổ 1, 2, 4 có 5 câu; khổ 3 có 8 câu.
 • Đoạn 1, 2 có yếu tố tự sự kết hợp miêu tả, đoạn 3 số câu dài hơn thể hiện nỗi khổ vô hạn, kéo dài, đoạn 4 biểu cảm trực tiếp tâm tư, khát vọng, cảm xúc dồn nén nên số chữ trong câu dài hơn các phần khác.
Câu 2 Trang 134 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Kẻ lại bảng sau và đánh dấu X vào ô mà em cho là hợp lí

Câu 3 Trang 134 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Những nỗi khổ nào của nhà thơ được đề cập trong bài thơ? Tác giả đã miêu tả và thể hiện sinh động , khúc chiết những nỗi khổ đau đó như thế nào?

 • Nỗi khổ vì ngôi nhà bị gió cuốn.
 • Nỗi khổ vì cảnh khèo đói đeo bám.
 • Nỗi khổ phải nằm trong mưa lạnh.
 • Nỗi khổ vì chiến tranh loạn lạc: Đây mới là nỗi khổ lớn nhất và là nguyên nhân của ba nỗi khổ trên.
Câu 4 Trang 134 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 1

Giả sử không có 5 dòng thơ cuối thì ý nghĩa giá trị biểu cảm của bài thơ sẽ giảm đi như thế nào? Phân tích tình cảm cao quý của nhà thơ được biểu hiện qua phần cuối.

Trong năm dòng thơ cuối, nhà thơ mơ ước có được nhà rộng muôn gian vững chãi che mưa che gió cho kẻ sĩ trong thiên hạ, thể hiện tâm hồn cao đẹp và vĩ đại: yêu nước thương dân, khao khát thay đổi thực tại đen tối bấy giờ.

→ Nếu không có năm câu thơ cuối thì bài thơ sẽ chỉ có giá trị hiện thực mà mất đi giá trị nhân đạo cao cả.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận