Soạn văn 7
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn văn 7

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Phần I - ÔN LẠI LÝ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
Phần I - ÔN LẠI LÝ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO

Câu 1 Trang 138 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Mục đích viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì khác nhau?

 • Mục đích của văn bản đề nghị: Đề đạt nguyện vọng, nhu cầu của cá nhân hay tập thể lên cấp có thẩm quyền giải quyết.
 • Mục đích của văn bản báo cáo: Tổng kết, nêu rõ những việc đã hoặc chưa thực hiện được của cá nhân hay tập thể cho cấp trên biết.
Câu 2 Trang 138 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Nội dung văn bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì khác nhau?

 • Nội dung của văn bản đề nghị:
  • Những nguyện vọng, yêu cầu của cá nhân, tập thể cần giải quyết → điều chưa được thực hiện.
  • Nội dung chính là: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị việc gì?
 • Nội dung của văn bản báo cáo:
  • Trình bày những sự kiện, sự việc có diễn biến từ mở đầu đến kết thúc. Là những sự việc đã hoặc đang xảy ra.
  • Nội dung chính là: Báo cáo của ai? Báo cáo cho ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?
Câu 3 Trang 138 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Hình thức trình bày của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì giống nhau và khác nhau?

 • Giống nhau: đều trình bày một cách trang trọng, ngắn gọn và sáng sủa theo một số mục quy định..
 • Khác nhau: là do nội dung và mục đích cụ thể từng văn bản nhiều hay ít mà dài hay ngắn. Nhiều đề mục hay ít đề mục.
Câu 4 Trang 138 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Cả hai loại văn bản khi viết cần tránh những sai sót gì? Những mục nào cần chú ý trong mỗi loại văn bản?

 • Một số sai sót thường gặp
  • Địa chỉ, nơi gửi chưa rõ ràng.
  • Hình thức trình bày chưa cân đối, chưa sạch đẹp.
  • Thiếu hoặc không đảm bảo trình tự các mục.
  • Nội dung chung chung, lời văn rườm rà,...
 • Những mục nào cần chú ý trong cả 2 loại văn bản: 
  • Nội dung
  • Mục đích
  • Hình thức trình bày

Phần II - LUYỆN TẬP
Phần II - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 138 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản đề nghị và một tình huống phải viết báo cáo (không lặp lại các tình huống đã có trong sách giáo khoa).

 • Tình huống thường gặp trong cuộc sống:
  • Văn bản đề nghị: Cấp kinh phí đào tạo dạy nghề cho những bộ đội xuất ngũ.
  • Văn bản báo cáo: Kết quả phòng chống bệnh sốt xuất huyết ở địa phương em.
Câu 2 Trang 138 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Từ tình huống cụ thể đó, hãy viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo cáo (chuẩn bị ở nhà để trình bày trước lớp).

 • a) Văn bản đề nghị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2019

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ban Giám đốc Sở Lao Động –Thương binh xã hội

Đồng kính gửi: Phòng Tài vụ, phòng Kế hoạch

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Trung Tâm xúc tiến việc làm đã trình đề án Đào tạo dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ và đã được Hội đồng thẩm định của Sở thông qua. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Tâm vẫn chưa nhận được kinh phí để thực hiện đề án.

Nhằm tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt đề án, Trung tâm đề nghị Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng duyệt cấp kinh phí theo đề án đã được thẩm định.

Rất mong Ban Giám đốc Sở và các phòng chức năng lưu ý giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

T/M Trung tâm

Giám đốc

Hải

Lê Thanh Hải

 • b) Văn bản báo cáo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc.

Hà Nội, ngày…tháng…năm

BÁO CÁO

VỀ TÌNH HÌNH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT Ở XÃ NAM HẢI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải

Ngày 18/7/2017, qua việc kiểm tra nơi ở của các hộ dân thuộc xã Nam Hải, chúng tôi đã phát hiện khoảng trên 20 căn hộ có dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân là do bà con không chịu vệ sinh nhà cửa, vứt rác thải bừa bãi, nhiều đồ dùng chứa nước bẩn.

Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết, tránh tình huống lây lan sáng các xã khác, chúng tôi đề ra các biện pháp sau:

1. Giao cho ban Y tế cộng đồng và những người quản lý về phòng chống dịch bệnh ở xã Nam Hải. Phải luôn luôn nhắc nhở, theo dõi và phun thuốc chống sốt xuất huyết.

2. Tổ chức đội bảo vệ giúp đỡ những hộ dân đã bị mắc sốt xuất huyết.

Chúng tôi viết báo cáo này để UBND huyện biết tình hình và cho ý kiến chỉ đạo.

T/M UBND xã

Chủ tịch

Lê Đình Cư

Câu 3 Trang 138 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng các văn bản sau đây:

a) Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, một học sinh đã viết báo cáo xin nhà trường miễn học phí.

b) Thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể lớp đã làm để giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Một học sinh thay mặt lớp đã viết giấy đề nghị với thầyphục tinh thần giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ của bạn H. Bạn ấy thật xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ. Lớp trưởng thay mặt lớp viết đơn xin Ban Giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm về những việc làm trên.

c) Cả lớp đều khâm phục tinh thần giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ của bạn H. Bạn ấy thật xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ. Lớp trưởng thay mặt lớp viết đơn xin Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn H.

a) Học sinh viết báo cáo là không phù hợp. Tình huống này phải viết đơn để trình bày hoàn cảnh gia đình và đề xuất nguyện vọng của cá nhân.

b) Học sinh viết đề nghị không đúng. Trường hợp này viết Báo cáo để cô chủ nhiệm biết tình hình và kết quả của lớp trong việc giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ và Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.

c) Ở đây không viết đơn mà cả lớp phải viết Đề nghị để cô chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng bạn H

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận