Soạn văn 7
Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn văn 7

Đặc điểm của văn bản nghị luận

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Đặc điểm của văn bản nghị luận

Phần I - LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ VÀ LẬP LUẬN
Phần I - LUẬN ĐIỂM, LUẬN CỨ VÀ LẬP LUẬN

1. Luận điểm Trang 18 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Đọc lại văn bản Chống nạn thất học (bài 18) và cho biết: Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và cụ thể hóa thành những câu văn như thế nào? Luận điểm đóng vai trò gì trong bài nghị luận? Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đạt yêu cầu gì?

 • Trong văn bản “Chống nạn thất học”:
  • Luận điểm chính: chống nạn thất học, được trình bày dưới dạng nhan đề.
  • Các câu văn cụ thể hóa ý chính:
   • Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này là nâng cao dân trí.
   • Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình … biết viết chữ Quốc ngữ.
  • Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối.
  • Muốn có sức thuyết phục, luận điểm cần phải đạt yêu cầu: phải đúng đắn, chân thật, đáp ứng nhu cầu thực tế.
2. Luận cứ Trang 19 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Em hãy chỉ ra những luận cứ trong văn bản Chống nạn thất học và cho biết những luận cứ ấy đóng vai trò gì? Muốn thuyết phục thì luận cứ phải đạt yêu cầu gì?

 • Các luận cứ:
  • Nguyên nhân của việc thất học: do chính sách ngu dân.
  • Sự cần thiết của việc chống lại thất học: vì nay nước ta đã được độc lập, mọi người hiểu biết về quyền lợi của mình …
  • Cách chống nạn thất học: những người đã biết dạy cho những người chưa biết chữ, người chưa biết hãy gắng sức mà học.
 • Những luận cứ đóng vai trò là lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.
 • Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ cần phải: chân thật, đúng đắn, tiêu biểu.
3. Lập luận Trang 19 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Hãy chĩ ra trình tự lập luận của văn bản Chống nạn thất học và cho biết lập luận như vậy tuân theo thứ tự nào và có ưư điểm gì? 

 • Trình tự lập luận của văn bản “Chống nạn thất học”: từ tình trạng đến yêu cầu và cách chống nạn thất học.
  • Vì sao phải chống lại nạn thất học?
  • Chống nạn thất học để làm gì?
  • Chống nạn thất học bằng cách nào?
 • Ưu điểm của lập luận: chặt chẽ, hợp lí, giàu sức thuyết phục.

Phần II - LUYỆN TẬP
Phần II - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 19 SGK Ngữ Văn 7 - Tập 2

Đọc lại văn bản Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội (Bài 18) và cho biết luận điểm, luận cứ và cách lập luận trong bài. Nhận xét về sức thuyết phục của bài văn ấy.

 • Luận điểm: Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội.
 • Luận cứ:
  • Luận cứ 1: Có thói quen tốt và xấu.
  • Luận cứ 2: Có người biết phân biệt tốt và xấu, nhưng vì đã thành thói quen nên khó bỏ, khó sửa.
  • Luận cứ 3: Tạo được thói quen tốt là rất khó. Nhưng nhiễm thói quen xấu thì dễ.
 • Lập luận:
  • Luôn dậy sớm … là thói quen tốt.
  • Hút thuốc lá … là thói quen xấu.
  • Một thói quen xấu ta thường hay gặp hằng ngày …
  • Cho nên mỗi người, mỗi gia đình …

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận