Ôn tập phần Tiếng Việt - Tập 2

Soạn văn 7

Ôn tập phần Tiếng Việt - Tập 2

 1. Soạn văn
 2. Lớp 7
 3. Ôn tập phần Tiếng Việt - Tập 2

1. Các kiểu câu đơn đã học
1. Các kiểu câu đơn đã học

Có hai cách phân loại câu:

a. Phân loại câu theo mục đích nói

 • Câu trần thuật: để nêu một nhận định có thể đánh giá đúng - sai.
 • Câu nghi vấn: để hỏi (ai, bao giờ, ở đâu, bằng cách nào, để làm gì...)
 • Câu cầu khiến: để đề nghị, yêu cầu người nghe thực hiện hành động được nói đến trong câu (hãy, đừng, chớ, nên, không nên...)
 • Câu cảm thán: để bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp (ôi, trời ơi, than ôi!...)

b. Phân loại câu theo cấu tạo

 • Câu bình thường: cấu tạo theo mô hình C - V.
 • Câu đặc biệt: không cấu tạo theo mô hình C - V.

2. Các dấu câu đã học
2. Các dấu câu đã học

 • Dấu chấm 
  • Thông thường, dấu chấm được đặt ở cuối câu trần thuật; dấu chấm hỏi đặt cuối câu nghi vấn; dấu chấm than đặt ở câu cầu khiến, câu cảm thán.
  • Ngoài ra, cũng có lúc người ta dùng dấu chấm ở cuối câu cầu khiến; đặt các dấu chấm hỏi, dấu chấm than trong ngoặc đơn vào sau một ý hay một từ ngữ nhất định dễ biểu thị thái độ nghi ngờ hoặc châm biếm đối với ý đó hay nội dung của từ ngữ đó.
 • Dấu phẩy được dùng để đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận của câu.
  • Cụ thể là:
   • Giữa các thành phần phụ của câu với chủ ngữ và vị ngữ.
   • Giữa các từ ngữ có cùng chức vụ trong cầu.
   • Giữa một từ ngữ với bộ phận chú thích của nó.
   • Giữa các vế của một câu ghép.
   • Giữa các vế của một câu ghép.
 • Dấu chấm phẩy được dùng để:
  • Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp.
  • Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong phép liệt kê phức tạp.
 • Dấu chấm lửng được dùng để:
  • Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
  • Thể hiện chỗ lời nói bỏ dỡ hay ngập ngừng, ngắt quãng.
  • Làm giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm.
 • Dấu gạch ngang có những công dụng sau:
  • Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
  • Đặt ở đầu câu để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc để liệt kê.
  • Nối các từ nằm trong một liên danh.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận