Viết bài tập làm văn số 1 - Văn kể chuyện

Soạn văn 6

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn kể chuyện

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Viết bài tập làm văn số 1 - Văn kể chuyện

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Có thể tham khảo kiểu đề sau: “Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em”.

LẬP DÀN Ý

* Mở bài: Giới thiệu truyện em định kể: “Thánh Gióng”.

* Thân bài:

 • Giới thiệu nhân vật: “Đời Hùng Vương thứ 6, có hai vợ chồng ông lão sinh được một con trai nhưng lên ba vẫn không biết đi, biết nói, biết cười…”
 • Các chi tiết:
  • Giặc Ân đang xâm lược nước ta
  • Vua cho sứ giả đi tìm người tài giỏi để giúp vua cứu nước.
  • Thánh Gióng bảo vua làm cho con ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt.
  • Thánh Gióng lớn nhanh như thổi.
  • Cầm vũ khí vua ban ra trận.
  • Thánh Gióng xông trận giết giặc.
  • Roi gãy lấy tre bên đường làm vũ khí.
  • Thắng giặc, Gióng bỏ lại áo giáp, cưỡi ngựa bay về trời.
  • Vua nhớ công lao của Thánh Gióng phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ.

* Kết bài: Thể hiện sự biết ơn của em với nhân vật Thánh Gióng, có lời hứa sẽ cố gắng học tập và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận