Soạn văn 6
Câu trần thuật đơn không có từ là

Soạn văn 6

Câu trần thuật đơn không có từ là

  1. Soạn văn
  2. Lớp 6
  3. Câu trần thuật đơn không có từ là

Phần I - ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ
Phần I - ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ

Câu 1 Trang 118 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau :

a) Phú ông mừng lắm.

                                            (Sọ Dừa)

b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân.

                                                       (Duy Khán)

a) Phú ông / mừng lắm.

       CN            VN

b) Chúng tôi / tụ hội ở góc sân.

       CN                VN

Câu 2 Trang 119 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Vị ngữ của các câu trên do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành ?

a) Do cụm tính từ tạo thành.

b) Do cụm động từ tạo thành.

Câu 3 Trang 119 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Chọn những từ hoặc cụm từ phủ định thích hợp cho sau đây điền vào trước vị ngữ của các câu trên : không, không phải, chưa, chưa phải.

a) Phú ông không (chưa) mừng lắm.

b) Chúng tôi không (chưa) tụ hội ở góc sân.

Phần II - CÂU MIÊU TẢ VÀ CÂU TỒN TẠI
Phần II - CÂU MIÊU TẢ VÀ CÂU TỒN TẠI

Câu 1 Trang 119 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau :

a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con tiến lại.

b) Đằng cuối bãi, tiến lại hai cậu bé con.

a) Đằng cuối bãi, hai cậu bé con / tiến lại.

                  CN                                 VN

b) Đằng cuối bãi, tiến lại / hai cậu bé con.

                  CN                                 VN

Câu 2 Trang 119 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Chọn trong hai câu đã dẫn một câu thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn dưới đây. Giải thích vì sao em chọn câu này mà không chọn câu khác.

Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng, tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng (...) tay cầm que, tay xách cái ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang.

(Tô Hoài)

  • Chọn câu (b) thích hợp hơn vì sự miêu tả sẽ tập trung vào hoạt động tiến lại của hai cậu bé.

Phần III - LUYỆN TẬP
Phần III - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 120 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau. Cho biết những câu nào là câu miêu tả và câu nào là câu tồn tại.

a) Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hoá lâu đời.

(Thép Mới)

b) Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế.

(Tô Hoài)

c) Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất luỹ mà trỗi dậy.

(Ngô Văn Phú)

a)

(1) Bóng tre / trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn.

        CN                    VN

→ Câu miêu tả

(2) …, thấp thoáng / mái đình, mái chùa cổ kính.

                   VN                   CN

→ Câu tồn tại

(3) …, ta / gìn giữ một nền văn hóa lâu đời.

         VN                CN

→ Câu miêu tả

b) Có / cái hang của Dế Choắt.

   VN              CN

→ Câu tồn tại

c)

(1) … tua tủa / những mầm măng.

             VN            CN

→ Câu tồn tại

(2) Măng / trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy.

      CN                  VN

→ Câu miêu tả

Câu 2 Trang 120 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Viết một đoạn văn năm đến bảy câu tả cảnh trường em, trong đó sử dụng ít nhất một câu tồn tại.

  • Mái trường Lí Tự Trọng thân thương của em nằm ngay bên đường quốc lộ. Nhìn từ xa, cổng trường được sơn vàng và lát ngói đỏ phía trên. Trên nền trời, thấp thoáng lá cờ đỏ sao vàng. Vào mỗi giờ ra chơi, cảnh trường em lại trở nên nhộn nhịp và vui tươi hơn bao giờ hết. Em rất yêu mái trường của em.
Câu 3 Trang 120 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Chính tả (nghe - viết): Cây tre Việt Nam (từ Nước Việt Nam xanh … đến chí khí như người.)

HS tự làm

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận