Tổng kết phần Tiếng Việt

Soạn văn 6

Tổng kết phần Tiếng Việt

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Tổng kết phần Tiếng Việt

Tóm tắt nội dung bài học
Tóm tắt nội dung bài học

1.1. Các từ loại 

 • Danh từ.
 • Động từ.
 • Tính từ.
 • Số từ.
 • Lượng từ.
 • Phó từ.
 • Chỉ từ.

1.2. Các phép tu từ 

 • Nhân hóa.
 • So sánh
 • Ẩn dụ
 • Hoán dụ

1.3. Các kiểu cấu tạo câu

 • Câu đơn
  • Câu không có từ là
  • Câu có từ là
 • Câu ghép.

1.4. Các dấu câu

 • Dấu kết thúc câu
  • Dấu chấm
  • Dấu hỏi.
  • Dấu cảm.
 • Dấu phân cách giữa các bộ phận câu
  • Dấu phẩy.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận