Soạn văn 6
Chữa lỗi dùng từ

Soạn văn 6

Chữa lỗi dùng từ

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Chữa lỗi dùng từ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

LẶP TỪ

1. Những từ ngữ lặp lại giống nhau:

 • Ví dụ a:
  • Tre: Lặp lại 7 lần
  • Giữ: Lặp lại 4 lần
  • Anh hùng: Lặp lại 2 lần
 • Ví dụ b: Truyện dân gian lặp lại 2 lần

2. Việc lặp đi lặp lại từ tre ở ví dụ a có điểm khác biệt với lặp từ ở ví dụ b:

 • Ví dụ a: tạo ra nhịp điệu hài hòa, liên kết cho đoạn văn xuôi giàu chất thơ → Có dụng ý nhấn mạnh và làm tăng tính biểu cảm ⇒ Đây là phép lặp từ.
 • Ví dụ b: là lỗi lặp từ do diễn đạt kém.

3. Chữa lại câu mắc lỗi:

Em rất thích đọc truyện dân gian vì truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo.

Phần II

LẪN LỘN CÁC TỪ GẦN ÂM

1. Những từ dùng không đúng:

a) thăm quan

b) nhấp nháy

2. Nguyên nhân mắc lỗi trên:

Từ có 2 mặt nghĩa (nội dung và hình thức), nếu sai ở hình thức dẫn đến nội dung sai. Chính vì vậy, chúng ta phải hiểu đúng nghĩa của từ để tránh mắc lỗi.

3. Chữa lại các câu mắc lỗi:

a) thăm quan ⟹ tham quan

b) nhấp nháy ⟹ mấp máy.

Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 68 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Hãy lược bỏ những từ ngữ trùng lặp trong các câu sau:
a. Bạn Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai củng đều rất lấy làm quý mến bạn Lan.
b. Sau khi nghe cô giáo kể câu chuyện ấy, chúng tôi ai cũng thích nhân vật trong câu chuyện này vì những nhân vật ấy đều là những nhân vật có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
c. Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành, lớn lên.

a) Lan là một lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp ai cũng quý mến.

b) Sau khi nghe cô giáo kể, chúng tôi ai cũng thích những nhân vật trong câu chuyện ấy vì họ đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp.

c) Quá trình vượt núi cao cũng là quá trình con người trưởng thành.

Câu 2 Trang 68 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Hãy thay từ dùng sai trong các câu dưới đây bằng những từ khác. Theo em, nguyên nhân chủ yếu của việc dùng sai đó là gì?
a. Tiếng Việt có khả năng diễn tả linh động mọi trạng thái tình cảm của con người.
b. Có một số bạn còn bàng quang với lớp.
c. Vùng này còn khá nhiều thủ tục này: ma chay, cưới xin đều có cỗ bàn linh đình; ốm không đi bệnh viện mà ở nhà cúng bái,...

a) Thay từ “linh động” bằng “sinh động”

b) Thay từ “bàng quang” bằng “ bàng quan”

c) Thay “thủ tục” bằng “hủ tục”

→ Nguyên nhân: lẫn lộn từ gần âm, nhớ không chính xác hình thức ngữ âm.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận