Soạn văn 6
Danh từ (tiếp theo)

Soạn văn 6

Danh từ (tiếp theo)

  1. Soạn văn
  2. Lớp 6
  3. Danh từ (tiếp theo)

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

1. Bảng phân loại:

Danh từ chung

Vua, tráng sĩ, làng, xã, huyện, công ơn, đền thờ.

Danh từ riêng

Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội.

2. Nhận xét cách viết các danh từ riêng: Viết hoa tất cả các chữ đầu tiên của mỗi tiếng làm thành danh từ riêng.

3. Quy tắc viết hoa đã học:

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên của họ, đệm, tên; tên địa lí Việt Nam.

Ví dụ: Nguyễn Thị Thu Phương, Nha Trang.

Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài: viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó, nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

Ví dụ: Ken-nơ-đi, Bắc Kinh, Mát-xcơ-va, Mi-xi-xi-pi.

Quy tắc viết hoa tên cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương,...: chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa.

Ví dụ: Liên hợp quốc, Đảng cộng sản Việt Nam.

Phần II

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 109 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong câu sau:

Ngày xưa, / ở / miền / đất / Lạc Việt / cứ / như / bây giờ / là / Bắc Bộ / nước / ta / có 1 một / vị / thần / thuộc / nòi / rồng / con trai / thần / Long Nữ, / tên / là / Lạc Long Quân.

  • Danh từ chung: ngày xưa, miền, đất, bây giờ, nước, vị, thần, rồng, nòi, con trai, tên.
  • Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.
Câu 2 Trang 109 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Các từ in đậm dưới đây có phải là danh từ riêng không? Vì sao?
a. Chim, Mây, Nước và Hoa đều cho rằng tiếng hót kì diệu của Họa Mi đã làm cho tất cá bừng tỉnh giấc.
(Võ Quảng)
b. Nàng Út bẽn lẽn dâng lên vua mâm bảnh nhỏ.
(Nàng Út làm bánh ót)
c. [...] Khi ngựa thét ra lứa, lứa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.
(Thánh Gióng)

a) Là danh từ riêng: Chim, Mây, Nước, Hoa là tên mà nhà văn đã nhân hóa như người.

b) Là danh từ riêng: Út là tên riêng của nhân vật.

c) Là tên riêng: Cháy là tên riêng của một làng.

Câu 3 Trang 110 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Có bạn chép đoạn thơ sau của nhà thơ Tố Hữu, mà quên viết hoa một số danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ riêng ấy cho đúng. Muốn sửa lại đúng lỗi của bạn chúng ta cần ghi nhớ quy tắc viết hoa, bài sửa:
Ai đi Nam Bộ
Tiền giang, hậu giang
Ai vô thành phố
Hồ Chí Minh
rực rỡ tên vàng.
Ai về thăm bưng biền đồng tháp
Việc Bắc, miền Nam, mồ ma giặc pháp
Nơi chôn rau cắt rốn của ta!
Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, khánh hoà
Ai vô phan rang, phan thiết
Ai lên tây nguyên, công tum, đắc lắc
Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung
Ai về với quê hương ta tha thiết
Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng
Ai vô đó nói với đồng bào, đồng chí
Nói với Nửa - Việt nam yêu quý
Rằng: nước ta là của chúng ta
Nước việt nam dân chủ cộng hoà!

Viết lại danh từ riêng:

  • Các từ chỉ tên người, tên địa danh: Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Pháp, Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc, miền Trung, Hương, Bến Hải, Cửa Tùng.
  • Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Câu 4 Trang 110 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Nghe – viết : “Ếch ngồi đáy giếng” (cả bài).

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận