Ôn tập Tiếng Việt

Soạn văn 6

Ôn tập Tiếng Việt

  1. Soạn văn
  2. Lớp 6
  3. Ôn tập Tiếng Việt

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Cấu tạo từ:

Nghĩa của từ:

Phân loại từ theo nguồn gốc:

Lỗi dùng từ:


Từ loại và cụm từ:

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận