Soạn văn 6
Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Soạn văn 6

Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

DÙNG TỪ KHÔNG ĐÚNG NGHĨA

1. Người viết đã mắc lỗi dùng từ không đúng nghĩa:

a) yếu điểm

b) đề bạt

c) chứng thực

2. Thay thế từ sai bằng từ khác:

a) yếu điểm thay bằng điểm yếu.

b) đề bạt thay bằng bầu.

c) chứng thực thay bằng chứng kiến.

Phần II

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 75 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Gạch một gạch dưới các kết hợp từ đúng:

 • bản (tuyên ngôn) - bảng (tuyên ngôn);
 • (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn;
 • bôn ba (hải ngoại) - buôn ba (hải ngoại);
 • (bức tranh) thuỷ mặc - (bức tranh) thuỷ mạc;
 • (nói năng) tuỳ tiện - (nói năng) tự tiện.

Gạch chân các kết hợp từ đúng:

 • bản (tuyên ngôn) - bảng (tuyên ngôn);
 • (tương lai) sáng lạng - (tương lai) xán lạn;
 • bôn ba (hải ngoại) - buôn ba (hải ngoại);
 • (bức tranh) thuỷ mặc - (bức tranh) thuỷ mạc;
 • (nói năng) tuỳ tiện - (nói năng) tự tiện.
Câu 2 Trang 76 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Chọn từ thích hợp để điển vào chỗ trống:
a. khinh khỉnh, khinh bạc
... : tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.
b. khẩn thiết, khẩn trương.
...: nhanh, gấp và có phần căng thẳng.
c. băng khuâng, băn khoăn.
...: không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ, lo liệu.

Các từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

a) khinh khỉnh

b) khẩn trương

c) băn khoăn

Câu 3 Trang 76 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Chữa lỗi dùng từ trong các câu sau:

a. Hắn quát lên một tiếng rồi tống một cú đá vào bụng ông Hoạt.
b. Làm sai thì cần thực thà nhận lỗi, không nên bao biện.
c.Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh tú của văn hóa dân tộc.

a) Thay từ đá bằng từ đấm hoặc thay từ tống bằng từ tung.

b) Thay thực thà bằng thành khẩn.

Thay bao biện bằng ngụy biện.

c) Thanh tinh tú bằng tinh túy.

Câu 4 Trang 76 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Nghe – viết: Em bé thông minh (từ Một hôm, viên quan đi qua đến một ngày được mấy đường).

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận