Soạn văn 6
Con hổ có nghĩa

Soạn văn 6

Con hổ có nghĩa

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Con hổ có nghĩa

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Trang 144 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Văn bản này thuộc thể văn gì? Có mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì?

 • Văn bản này thuộc thể loại truyện trung đại.
 • Có thể chia truyện thành hai đoạn:
  • Đoạn 1 (Từ đầu ... đến “thế mới sống qua được”) ⟹ Chuyện con hổ và bà đỡ Trần ở huyện Đông Triều.
  • Đoạn 2 (Còn lại) ⟹ Chuyện con hổ và bác tiều mỗ ở Lạng Giang.
Câu 2 Trang 144 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Biện pháp nghệ thuật bao trùm được sử dụng là hiện pháp gì? Tại sao lại dựng lên chuyện “Con hổ có nghĩa” mà không phải là “Con người có nghĩa”.

 • Với văn bản này, biện pháp nghệ thuật cơ bản, bao trùm được sử dụng là nhân hóa.
 • Nói về con hổ cũng là nói về con người. Con hổ là loài ăn thịt, là con thú hung dữ mà còn biết trọng tình nghĩa huống chi là con người.
Câu 3 Trang 144 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Chuyện gì đã xảy ra giữa bà đỡ Trần và con hổ thứ nhất, giữa bác tiều và con hổ thứ hai? Trong mỗi chuyện chi tiết nào em cho là thú vị, chuyện con hổ với bác tiều so với chuyện con hổ với bà Trần có thêm ý nghĩa gì?

 • Câu chuyện xảy ra giữa bà đỡ Trần với con hổ thứ nhất: hổ xông đến cõng bà đỡ Trần vào rừng để đỡ đẻ cho hổ cái. Sau khi được bà đỡ Trần giúp, hổ đã đền ơn bằng cách tặng một cục bạc cho bà.
 • Câu chuyện xảy ra giữa bác tiều với con hổ thứ hai: Hổ bị hóc xương được bác tiều móc xương cứu sống. Hổ đền ơn đáp nghĩa bác tiều bằng cách: khi bác mất, hổ đến mộ dụi đầu vào quan tài và mỗi dịp giỗ bác, hổ đem dê hoặc lợn đến tế.
 • Trong mỗi chuyện, mỗi chi tiết đều có điểm thú vị riêng (Chuyện thứ nhất: chi tiết hổ vui mừng khi có con; chuyện thứ 2: chi tiết bác tiều thò tay vào họng hổ móc xương.)
Câu 4 Trang 144 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Truyện con hổ có nghĩa đề cao, khuyến khích điều gì cần có trong cuộc sống con người

Truyện “Con hổ có nghĩa” đề cao lối sống nghĩa tình trong cuộc sống. Thấy khó thì giúp, có ơn phải đền.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận