Soạn văn 6
Tập làm thơ bốn chữ

Soạn văn 6

Tập làm thơ bốn chữ

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Tập làm thơ bốn chữ

Phần I - CHUẨN BỊ Ở NHÀ
Phần I - CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Câu 1 Trang 84 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Ngoài bài thơ Lượm, em còn biết thêm bài thơ, đoạn thơ bốn chữ nào khác ? Hãy nêu lên và chỉ ra những chữ cùng vần với nhau trong bài thơ đó.

 • Các bài thơ, đoạn thơ bốn chữ là: Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa), Buổi trưa hè (Huy Cận), Hạ giới (Tú Mỡ)
Câu 2 Trang 84 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Vần chân là vần được gieo vào cuối dòng thơ, vần lưng là vần được gieo ở giữa dòng thơ. Hãy chỉ ra đâu là vần chân và đâu là vần lưng trong đoạn thơ sau :

                                            Mây lưng chừng hàng                                             
Về ngang lưng núi
Ngàn cây nghiêm trang
Mơ màng theo bụi.

                                                                                                                      (Xuân Diệu)      

 • Vần chân, vần lưng trong đoạn thơ:
 • Vần chân: hàng – trang, núi – bụi.
 • Vần lưng: chừng – lưng, ngang – màng.
Câu 3 Trang 85 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Vần liền là vần được gieo liên tiếp ở các dòng thơ ; vần cách là vần không gieo liên tiếp mà thường cách ra một dòng thơ. Trong hai đoạn thơ sau, đoạn nào gieo vần liền và đoạn nào gieo vần cách :

                                              Cháu đi đường cháu

                                              Chú lên đường ra

                                              Đến ngày tháng sáu

                                              Chợt nghe tin nhà.

                                                                                    (Tố Hữu)

                                              Nghé hành nghé hẹ

                                              Nghé chẳng theo mẹ

                                              Thì nghé theo đàn

                                              Nghé chớ đi càn

                                              Kẻ gian nó bắt.

                                                                                       (Đồng dao)

 • Vần liền: hẹ - mẹ, đàn – càn.
 • Vần cách: cháu – sáu, ra – nhà.

→ Đoạn thơ của Tố Hữu gieo vần cách, đoạn đồng dao gieo vần liền.

Câu 4 Trang 85 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Đoạn thơ sau đây trích trong bài Chị em của Lưu Trọng Lư, một bạn chép sai hai chữ có vần, em hãy chỉ ra hai chữ đó và thay vào bằng hai chữ sông, cạnh sao cho phù hợp.

                                  Em bước vào đây

                                  Gió hôm nay lạnh

                                  Chị đốt than lên

                                  Để em ngồi sưởi

 

                                  Nay chị lấy chồng

                                  Ở mãi Giang Đông

                                  Dưới làn mây trắng

                                  Cách mấy con đò.

 • Thay hai chữ sông, cạnh:

Để em ngồi cạnh

Cách mấy con sông.

Câu 5 Trang 86 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 2

Tập làm một bài thơ (hoặc đoạn thơ) bốn chữ có nội dung kể chuyện hoặc miêu tả về một sự việc hay một con người theo vần tự chọn.

 • Bài thơ mẫu:

Hai con vịt con

Đi lại lon ton

Trên con đường mòn

Kêu vang khắp xóm.

{{lessonTitle}}Thảo luận