Soạn văn 6
Treo biển

Soạn văn 6

Treo biển

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Treo biển

Bố cục & Nội dung chính
Bố cục & Nội dung chính

 • Đoạn 1 (Từ đầu đến "có bán cá tươi"): Chủ cửa hàng treo biển bán cá.
 • Đoạn 2: (Còn lại): Chủ nhà hàng chữa biển và cất biển.

Nội dung chính: Câu chuyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ khi nghe ý kiến của người khác.

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Trang 125 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Nội dung tấm biển đề treo ở cửa hàng (“Ớ đây có bán cá tươi”) có mấy yếu tố? Vai trò của từng yếu tố?

Nội dung tấm treo biển ở cửa hàng có bốn yếu tố:

 • Ở đây: thông báo địa điểm cửa hàng.
 • có bán: thông báo hoạt động của cửa hàng.
 • cá: thông báo loại mặt hàng.
 • tươi: thông báo chất lượng mặt hàng.

→ Bốn yếu tố này cần thiết cho một tấm biển quảng cáo.

Câu 2 Trang 125 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Có mấy người “góp ý” về cái biển đề ở cửa hàng bán cá?

 • Có 4 người góp ý về cái biển đề ở cửa hàng bán cá:
  • Người thứ nhất bảo bỏ chữ “tươi” → mất đi sự khẳng định chất lượng cao về sản phẩm.
  • Người thứ hai bảo bỏ chữ “ở đây” → làm cho nội dung biển có phần tối nghĩa và thiếu lịch sự.
  • Người thứ ba bảo bỏ chữ “có bán” → chỉ còn lại một từ “cá” là hết sức vô lí, nội dung bị cụt.
  • Người thứ tư bảo bỏ nốt chữ “cá” → nội dung bị cụt.
 • Nhận xét : Cả 4 ý kiến đều mang tính chủ quan, cá nhân và ngụy biện
Câu 3 Trang 125 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Đọc truyện này, những chi tiết nào làm em cười? Khi nào cái đáng cười được bộc lộ rõ nhất? Vì sao?

Những chi tiết làm em cười đó là:

 • Mỗi lần có người đến góp ý thì chủ cửa hàng không cần suy nghĩ mà bỏ đi ngay.
 • Cái đáng cười bộc lộ rõ nhất ở cuối truyện. Đến khi cái biển chỉ còn mỗi chữ “cá” thì người ta vẫn góp ý là bỏ luôn chữ "cá" đi
Câu 4 Trang 125 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Ý nghĩa của truyện Truyện “Treo biển”

Ý nghĩa của truyện:

 • Truyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ khi nghe ý kiến của người khác.
 • Từ đó rút ra bài học: cần lắng nghe những ý kiến từ nhiều phía khác nhau nhưng cần tự tin, suy nghĩ, đắn đo, thận trọng khi quyết định làm theo ý kiến của người khác.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận