Soạn văn 6
Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Soạn văn 6

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

  1. Soạn văn
  2. Lớp 6
  3. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Bố cục & Nội dung chính
Bố cục & Nội dung chính

  • Đoạn 1 (Từ đầu … đến “cả bọn kéo nhau về”): Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai quyết định chống lại lão Miệng.
  • Đoạn 2 (Tiếp theo … đến “đành họp nhau lại để bàn”): Hậu quả của việc so bì, ganh tị.
  • Đoạn 3 (Còn lại): Cách sửa chữa hậu quả.

Nội dung chính: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải biết nương tựa, gắn bó với nhau để cùng tồn tại, do đó phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Trang 116 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, so bì với lão Miệng?

Chân, Tay, Tai, Mắt so bì với lão Miệng vì họ làm việc mệt nhọc quanh năm còn lão Miệng chẳng phải làm gì, chỉ ngồi ăn không hưởng thụ.

Câu 2 Trang 116 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Truyện mượn các bộ phận cơ thể người để nói chuyện con người. Có thể ví dụ cơ thể người như một tổ chức, một cộng đồng… mà Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ chức, cộng đồng đó. Từ mối quan hệ này, truyện nhằm khuyên nhủ răn dạy con người điều gì?

Truyện nhằm khuyên nhủ, răn dạy con người:

  • Mỗi người có một vị trí, vai trò riêng trong cộng đồng. Tuy khác nhau về nhiệm vụ nhưng tất cả đều có mối liên hệ, gắn bó chặt chẽ với nhau.
  • Trong cộng đồng, quan hệ giữa các thành viên vừa bổ sung vừa hỗ trợ cho nhau nên không được ghen tị hay coi thường công sức của người khác. Nếu ghen tị có thể hại mình và cả tập thể.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận