Soạn văn 6
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

Soạn văn 6

Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

 1. Soạn văn
 2. Lớp 6
 3. Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

TÌM HIỂU CHỦ ĐỀ VÀ DÀN BÀI CỦA BÀI VĂN TỰ SỰ

1. Đọc bài văn

2. Câu hỏi

a) Việc Tuệ Tĩnh ưu tiên chữa trị cho chú bé con nhà nông dân bị gãy đùi đã nói lên phẩm chất cao đẹp của người thầy thuốc: chữa bệnh cứu người thì không có sự phân biệt giàu nghèo mà chỉ quan tâm đến ai bệnh nặng hơn thì cứu trước, nhẹ hơn thì cứu sau, không màng danh lợi.

b) Chủ đề chính trong truyện ca ngợi tấm lòng y đức của Tuệ Tĩnh, nằm ở hai câu đầu : “Tuệ Tĩnh là nhà danh y lỗi lạc … cứu giúp người bệnh”.

c) Chọn nhan đề thứ 3 “Y đức Tuệ Tĩnh” vì nó khái quát được phẩm chất của Tuệ Tĩnh – nhân vật chủ chốt trong truyện.

d)

 • Mở bài: giới thiệu chung về nhân vật và sự việc.
 • Thân bài: kể diễn biến của câu chuyện, sự việc.
 • Kết bài: kể kết cục của sự việc.
Phần II

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 45 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Đọc truyện sau đây và trả lời câu hỏi:

PHẦN THƯỞNG

Một người nông dân tìm được một viên ngọc quý liền muốn đem dâng tiến nhà vua. Ông ta tìm đến cung điện và nhờ các quan trong triều bảo làm cách nào gặp được nhà vua. Một trong các quan hỏi ông ta cần gặp vua để làm gì. Người nông dân bèn kể lại chuyện muốn dâng viên ngọc quý.
Vị quan nọ bảo:
- Được, tôi sẽ đưa anh vào gặp nhà vua với điền kiện anh phải chia cho tôi một nửa phần thưởng của nhà vua. Nếu không thì thôi!
Người nông dân đồng ý, và viên quan nọ dẫn ông ta vào cung vua. Vua cầm lấy viên ngọc và bảo:
- Thế anh muốn ta thưởng cho anh cái gì bây giờ?
Người nông dân bèn thưa:
- Xin bệ hạ hãy thưởng cho hạ thần năm mươi roi, hạ thần không muốn gì hơn cả. Chỉ có điều là hạ thần đã đồng ý chia cho viên quan đã đưa thần vào đây một nửa số phần thưởng của bệ hạ. Vậy xin bệ hạ hãy thưởng cho mỗi người hai mươi nhăm roi.
Nhà vua bật cười, đuổi tên cận thần ra và thưởng cho người nông dân một nghìn rúp.

(Lép Tôn-xtôi, Vũ Văn Tôn dịch)

Câu hỏi:
a. Chủ đề của truyện này nhằm biểu dương và chế giễu điều gì? Sự việc nào thể hiện tập trung cho chủ đề? Hãy gạch dưới câu văn thể hiện sự việc đó.
b. Hãy chỉ ra ba phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài.
c. Truyện này với truyện về Tuệ Tĩnh có gì giống nhau về bố cục và khác nhau về chủ đề?
d. Sự việc trong Thân bài thú vị ở chỗ nào?

a)

 • Chủ đề của truyện nhằm biểu dương, ca ngợi trí thông minh và lòng trung thành của người nông dân với vua; chế giễu tính tham lam, cậy quyền thế của viên quan.
 • Sự việc thể hiện tập trung cho chủ đề: Câu nói của người nông dân với vua : “Xin bệ hạ hãy thưởng cho hạ thần năm mươi roi … hai mươi nhăm roi”.

b) Chỉ ra 3 phần:

 • Mở bài: Câu đầu tiên “Một người … dâng tiến nhà vua”.
 • Thân bài: Tiếp … đến “hai mươi nhăm roi”.
 • Kết bài: Câu cuối bài.

c) Truyện này với truyện về Tuệ Tĩnh giống nhau về bố cục và khác nhau về chủ đề:

 • Giống nhau:
  • Kể theo trật tự thời gian.
  • 3 phần rõ rệt.
  • Ít hành động, nhiều đối thoại.
 • Khác nhau:
  • Nhân vật trong “Phần thưởng” ít hơn.
  • Chủ đề truyện “Tuệ Tĩnh” nằm ngay ở hai câu đầu còn trong truyện “Phần thưởng” do người đọc suy đoán.
  • Kết thúc truyện “Phần thưởng” bất ngờ, thú vị hơn.

d) Sự việc trong thân bài thú vị ở chỗ:

Nói tới thưởng người ta không thể nghĩ là dùng hình phạt để ban ơn. Tên quan không ngờ người nông dân lại xin "sự ban ơn" oái ăm như vậy để trừng trị hắn.

Câu 2 Trang 46 SGK Ngữ Văn 6 - Tập 1

Đọc lại các bài Sơn Tinh, Thủy Tinh và Sự tích Hồ Gươm xem cách mở bài đã giới thiệu rõ câu chuyện sắp xảy ra chưa và kết bài đã kết thúc câu chuyện như thế nào?

* Phần mở bài:

 • Trong “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, chưa giới thiệu rõ câu chuyện sắp xảy ra, chỉ nói tới chuyện Hùng Vương chuẩn bị kén rể.
 • Trong “Sự tích Hồ Gươm” đã giới thiệu rõ hơn việc mượn gươm ắt phải có trả gươm.

* Phần kết thúc:

 • Truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”: kết truyện theo lối vòng tròn, lặp lại.
 • Truyện “Sự tích Hồ Gươm”: kết truyện trọn vẹn hơn.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận