Tập làm thơ tám chữ

Soạn văn 9

Tập làm thơ tám chữ

  1. Soạn văn
  2. Lớp 9
  3. Tập làm thơ tám chữ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ

Trả lời câu hỏi (trang 149 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

a. Có 8 chữ trong mỗi dòng thơ

b.

  • Đoạn thơ của Thế Lữ gieo vần chân, liên tiếp: tan - ngàn, mới - gội, bừng – rừng, gắt – mật.
  • Đoạn thơ của Bằng Việt gieo vần chân, liên tiếp: về - nghe, học – nhọc, bà – xa.
  • Đoạn thơ của Tố Hữu gieo vần chân, gián cách (cách một câu mới có vần với nhau): ngát – hát, non – son, đứng – dựng, tiên – nhiên.

c. Cách ngắt nhịp ở mỗi đoạn thơ linh hoạt: 2/3/3, 3/2/3, 2/2/4, 3/5,....

Phần II

LUYỆN TẬP NHẬN DIỆN THỂ THƠ TÁM CHỮ

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 150 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): ca hát

(2): ngày qua

(3): bát ngát

(4): muôn hoa

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 150 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): cũng mất

(2): tuần hoàn

(3): đất trời

Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

  • Câu thơ thứ ba bị chép sai ở từ rộn rã. Âm tiết cuối của câu thơ này phải mang thanh bằng và hiệp vần với chữ gương ở cuối câu thơ trên (đoạn thơ gieo vần chân liên tiếp).
  • Đoạn thơ được chép đúng là:

Giờ nao nức của một thời trẻ dại !

Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương !

Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường ,

Rương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc.

Câu 4:

Trả lời câu 4 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Tự sáng tác thơ


Phần III

THỰC HÀNH LÀM THƠ TÁM CHỮ

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

(1): vườn

(2): qua

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 151 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Bước chân nhẹ nâng tà áo trắng sương

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận