Soạn văn 9
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Tập 2

Soạn văn 9

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Tập 2

  1. Soạn văn
  2. Lớp 9
  3. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Tập 2

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 97 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2
Câu 2 Trang 98 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

a) kêu: từ toàn dân, tương đương ở từ "nói to".

b) kêu: từ địa phương; tương đương từ toàn dân gọi.

Câu 3 Trang 98 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Các từ địa phương trong câu đố là:

  • trái: quả
  • chi: gì
  • kêu: gọi
  • trống hổng trống hảng: trống rỗng trống rễnh
Câu 4 Trang 99 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2
Câu 5 Trang 99 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

a. Không. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ra bên ngoài địa phương của mình.

b. Trong lời kể tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên tác giả có chủ định không dùng quá nhiều từ ngữ địa phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải là người địa phương đó.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận