Soạn văn 9
Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn văn 9

Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 1. Soạn văn
 2. Lớp 9
 3. Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

PHẦN I - ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
PHẦN I - ĐỀ BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

Câu 1 Trang 52 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Đọc các đề bài sau và trả lời câu hỏi

Đề 1. Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường.
Đề 2. Đạo lí Uống nước nhớ nguồn.
Đề 3. Bàn về tranh giành và nhường nhịn.
Đề 4. Đức tính khiêm nhường.
Đề 5. Có chí thì nên.
Đề 6. Đức tính trung thực.
Đề 7. Tinh thần tự học.
Đề 8. Hút thuốc lá có hại.
Đề 9. Lòng biết ơn thầy, cô giáo.
Đề 10. Suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

a) Các đề bài trên có điểm gì giống nhau? Chỉ ra sự giống nhau đó.
b) Mỗi em tự nghĩ ra một vài đề bài tương tự.

a. Điểm giống nhau: đều viết về một vấn đề thuộc tư tưởng, đạo lí.

b. Một vài đề bài tương tự:

 • Suy nghĩ của em về câu nói: Đoàn kết là sức mạnh.
 • Bình luận câu tục ngữ: công mài sắt có ngày nên kim.
 • Đức tính khiêm nhường.

PHẦN II - CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
PHẦN II - CÁCH LÀM BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

Câu 1 Trang 55 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Đề bài: Suy nghĩ về đạo lí Uống nước nhớ nguồn

1. Tìm hiểu đề và tìm ý:
- Tính chất của đề
- Nội dung 

2. Tìm ý:
- Giải thích nghĩa đen và nghĩa bóng
- Câu tục ngữ thể hiện truyền thống đạo lí gì?
- Ngày nay đạo lí ấy có ý nghĩa như thế nào? 

3. Lập dàn bài: 

a. Mở bài:
 Giới thiệu câu tục ngữ và nêu tư tưởng chung của nó.
b. Thân bài:
- Giải thích nội dung câu tục ngữ.
- Đánh giá nội dung câu tục ngữ.
c. Kết bài:
- Khẳng định một truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay.

4. Viết bài:
- Mở bài: 
- Thân bài: giải thích nội dung câu tục ngữ, nhận định, đánh giá (bình luận) câu tục ngữ.
- Kết bài: có thể đi từ nhận thức đến hành động hoặc kết bài có tính chất tổng kết.

5. Đọc lại bài viết và sửa chữa:

Đây là khâu cần thiết để giúp bài viết hoàn thiện hơn.

PHẦN III - LUYỆN TẬP
PHẦN III - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 55 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Lập dàn bài cho đề 7: “Tinh thần tự học

a. Mở bài: Giới thiệu mệnh đề và nêu ý nghĩa của tinh thần tự học.

b. Thân bài:

 • Giải thích nội dung mệnh đề, nêu cách hiểu thế nào là tinh thần tự học.
 • Những biểu hiện của tinh thần tự học (dẫn chứng).
 • Tác dụng của tinh thần tự học (dẫn chứng).

c. Kết bài:

 • Khẳng định sự cần thiết của tinh thần tự học.
 • Liên hệ bản thân.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận