Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn văn 9

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

  1. Soạn văn
  2. Lớp 9
  3. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN TỰ SỰ

Trả lời câu hỏi (trang 58 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

a. Tóm tắt văn bản giúp người đọc và người nghe dễ nắm được nội dung chính của một câu chuyện.

b. Tình huống trong cuộc sống cần vận dụng kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự: tóm tắt một trận bóng đá, một bộ phim,...

Phần II

THỰC HÀNH TÓM TẮT MỘT VĂN BẢN TỰ SỰ

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 58 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

a. Các sự việc chính chưa được nêu đầy đủ

  • Thiếu một sự việc rất quan trọng: sau khi vợ trẫm mình tự vẫn, một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới đêm đêm. Trương Sinh hiểu ra vợ bi oan.
  • Bởi vì chi tiết này mở nút thắt cho câu chuyện, minh oan cho Vũ Nương.

b. Các sự việc còn lại đã nêu hợp lí.

Bổ sung sự việc ở phần (a) vào sự việc (7).

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 59 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương

Xưa có chàng Trương Sinh, vừa cưới vợ xong đã phải đầu quân đi lính để lại mẹ già và người vợ trẻ là Vũ Thị Thiết, còn gọi là Vũ Nương, bụng mang dạ chửa. Mẹ Trương Sinh ốm chết, Vũ Nương lo ma chay chu tất. Giặc tan, Trương Sinh trở về nhà, nghe lời con nhỏ, nghi là vợ mình không chung thủy. Vũ Nương bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Sau khi vợ trẫm mình tự vẫn, một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới đêm đêm. Lúc đó chàng mới hiểu ra vợ mình đã bị oan. Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi, vợ vua Nam Hải, nên khi chạy nạn, chết đuối ở biển đã được Linh Phi cứu sống để trả ơn. Phan Lang gặp lại Vũ Nương trong động của Linh Phi. Hai người nhận ra nhau. Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang kể, thương nhớ vợ vô cùng, bèn lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang. Vũ Nương trở về ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, lúc ẩn, lúc hiện.

Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 59 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Rút ngắn văn bản tóm tắt trên

Xưa có chàng Trương Sinh, vừa cưới vợ xong đã phải đi lính. Giặc tan, Trương Sinh trở về, nghe lời con nhỏ, nghi là vợ mình không chung thủy. Vũ Nương bị oan, bèn gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn. Một đêm Trương Sinh cùng con trai ngồi bên đèn, đứa con chỉ chiếc bóng trên tường và nói đó chính là người hay tới đêm đêm. Lúc đó chàng mới hiểu ra vợ mình đã bị oan. Phan Lang tình cờ gặp lại Vũ Nương dưới Thủy cung, Khi Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương gửi chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh. Trương Sinh lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang. Vũ Nương trở về ngồi trên chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, lúc ẩn, lúc hiện.

Phần III

LUYỆN TẬP

Trả lời câu hỏi (trang 59 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Văn bản tóm tắt truyện Lão Hạc:

Lão Hạc là người hàng xóm của ông giáo. Lão có người con trai đi phu đồn điền cao su. Lão sống với một con chó Vàng là kỉ vật của con trai. Hoàn cảnh khó khăn, lão từ chối mọi sự giúp đỡ một cách gần như là hách dịch. Quyết không xâm phạm vào mảnh vườn dành cho con, lão bán con chó, tự lo liệu đám ma của mình và tự tử bằng bả chó.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận