Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Soạn văn 9

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

  1. Soạn văn
  2. Lớp 9
  3. Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Đề bài: Bếp lửa sưởi ấm một đời – Bàn về bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt.

Lập dàn ý:

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt và nội dung cảm xúc của bài thơ.

2. Thân bài:

  • Những kỉ niệm về tình bà cháu.
  • Nhắc đến bếp lửa là cháu nhớ đến bà và ngược lại: bếp lửa là hiện thân của tình thương, đức hi sinh của bà.
  • Lòng kính yêu, trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà cũng là đối với gia đình, quê hương, đất nước.
  • Bếp lửa trở thành điểm tựa, theo cháu đi suốt cuộc đời.

3. Kết bài: Khẳng định ý nghĩa của bài thơ: bếp lửa sưởi ấm một đời; liên tưởng đến tình cảm gia đình của bản thân.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận