Soạn văn 9
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Tập 1

Soạn văn 9

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Tập 1

  1. Soạn văn
  2. Lớp 9
  3. Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) - Tập 1

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 175 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

a. Chỉ các sự vật, hiện tượng,... không có tên gọi trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân: sầu riêng, chôm chôm, bồn bồn,...

b. Giống về nghĩa nhưng khác về âm với những từ ngữ trong các phương ngữ khác hoặc ngôn ngữ toàn dân:

c. Giống về âm nhưng khác về nghĩa với những từ ngữ trong các phương ngữ khác hoặc ngôn ngữ toàn dân:

  • Hòm trong phương ngữ Bắc Bộ chỉ một thứ đồ đựng, hình hộp, thường bằng gỗ hay kim loại mỏng, có nắp đậy kín,
  • Hòm trong phương ngữ Trung Bộ và Nam Bộ chỉ áo quan (dùng để khâm liệm người chết).
Câu 2 Trang 175 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1
  • Có những từ ngữ địa phương như trong phần 1.a vì có những sự vật hiện tượng xuất hiện ở địa phương này, nhưng không xuất hiện ở phương khác.
  • Điều đó cho thấy Việt Nam là một đất nước có sự khác biệt giữa các vùng, miền về các điều kiện tự nhiên, đặc điểm tâm lý, phong tục tập quán,..
Câu 3 Trang 175 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Từ ngữ thuộc phương ngữ Bắc Bộ được coi là thuộc về ngôn ngữ toàn dân.

Câu 4 Trang 176 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1
  • Trong đoạn trích bài thơ Mẹ Suốt của Tố Hữu có những từ địa phương sau: chi, rứa, nờ, tui, cớ, răng, ưng, mụ.
  • Những từ ngữ này theo phương ngữ miền Trung, được dùng phổ biến ở các tỉnh Bắc Trung Bộ như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.
  • Tác dụng: từ ngừ địa phương góp phần thể hiện chân thực hơn hình ảnh của một vùng quê và tình cảm, suy nghĩ, tính cách của một người mẹ trên vùng quê ấy; làm tăng sự sống động, gợi cảm của tác phẩm.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận