Soạn văn 9
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn văn 9

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 1. Soạn văn
 2. Lớp 9
 3. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

CÁCH DẪN TRỰC TIẾP

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 53 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Phần câu in đậm ở ví dụ (a) là lời nói của nhân vật, được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 53 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

Phần câu in đậm ở ví dụ (b) là ý nghĩ của nhân vật, được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 53 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

 • Có thể thay đổi vị trí của hai bộ phận.
 • Trong trường hợp ấy, hai bộ phận ngăn cách với nhau bằng dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang.
Phần II

CÁCH DẪN GIÁN TIẾP

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 54 SGK Ngữ văn 9, tập 1):

 • Trong ví dụ (a), phần câu in đậm là lời nói của nhân vật.
 • Không được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu gì.

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 54 SGK Ngữ văn 9, tập 1):
- Phần câu in đậm là ý nghĩ của nhân vật.

 • Giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng trước có từ “rằng”.
 • Có thể thay thế từ đó bằng từ “là”.
Phần III

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 54 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Tìm lời dẫn trong những đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao). Cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp.
a. Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, nhìn tôi, như muốn bảo rằng: "A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với Lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?".
b. Sau khi thằng con đi, lão tự bảo rằng : "Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi, mới để ra được năm mươi đồng bạc tậu. Hồi ấy, mọi thức còn rẻ cả...”

Cách dẫn trong các câu ở (a) và (b) đều là dẫn trực tiếp.

 • Trong câu (a), phần lời dẫn dắt bắt đầu từ “A! Lão già…”. Đó là ý nghĩ mà nhân vật gán cho con chó.
 • Trong câu (b), lời dẫn bắt đầu từ “Cái vườn là…”. Đó là ý nghĩ của nhân vật (“lão tự bảo rằng…”)
Câu 2 Trang 54 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Viết một đoạn văn nghị luận có nội dung liên quan đến một trong ba ý kiến dưới đây. Trích dẫn ý kiến đó theo hai cách: dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp.
a. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.
b. Giản dị trong đời sống trong tác phong, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chí Minh cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.
c. Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

Cách dẫn trực tiếp:

Trong báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Chúng ta phải ghi nhớ… của một dân tộc anh hùng”. Câu nói trên của Bác hoàn toàn đúng đắn. Bác nêu trách nhiệm cho thế trẻ của chúng ta hôm nay, phải có thái độ, tình cảm đúng đối với các vị anh hùng dân tộc. Vì các vị anh hùng đã hi sinh thân mình , đã nhuộn đỏ lá cờ Tổ quốc bằng chính dòng máu của mình để: “Đơm hoa độc lập, kết trái tự do”. Họ là những vị anh hùng vô danh nhưng tấm lòng vàng của họ mãi mãi sáng ngời trong lòng đất Việt và con người Việt Nam. Chúng ta là thế hệ sau, phải thể hiện đạo lí: “Uống nước nhớ nguồn”, phải có suy nghĩ, hành động, nhận thức của bản thân đúng đắn.

Dẫn gián tiếp (đoạn văn tương tự cách dẫn trực tiếp)

Trong Báo cáo Chính trị…, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy (rằng) chúng ta phải ghi nhớ…. của một dân tộc anh hùng....

Câu 3 Trang 55 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 1

Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích sau đây theo cách dẫn gián tiếp.
Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng mười hạt minh châu, sai Xích Hỗn sứ giả đưa Phan ra khỏi nước; Vũ Nương cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn:
- Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây thần đăng chiếu xuống nước, tôi sẽ hiện về.

Hôm sau Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng Trương rằng nếu chàng còn nhớ đến chút tình xưa nghĩa cũ, thì xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, nàng sẽ trở về.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận