Soạn văn 9
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn văn 9

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

 1. Soạn văn
 2. Lớp 9
 3. Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

PHẦN I - TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ
PHẦN I - TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ

Câu 1 Trang 35 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Đọc văn bản TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH và trả lời câu hỏi.

a) Văn bản trên bàn về vấn đề gì?
b) Văn bản có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra nội dung của mỗi phần và mối quan hệ của chúng với nhau.
c) Đánh dấu các câu mang luận điểm chính trong bài. Các luận điểm ấy đã diễn đạt được rõ ràng, dứt khoát ý kiến của người viết chưa?
d) Văn bản đã sử sụng phép lập luận nào là chính? Cách lập luận có thuyết phục hay không?
e) Bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí khác với bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống như thế nào?

a. Văn bản trên bàn về giá trị của tri thức và vai trò của những người trí thức.

b. Văn bản có thể chia làm 3 phần:

 • Phần 1: từ đầu đến “tư tưởng ấy” – Mở bài, giới thiệu vấn đề.
 • Phần 2: tiếp theo đến “xuất khẩu gạo trên thế giới” – Thân bài, nêu lên sức mạnh của tri thức nói chung và tri thức với cách mạng.
 • Phần 3: còn lại – Kết bài, khái quát về tri thức với nước ta.

c. Các câu văn mang luận điểm chính của bài:

 • Tri thức là sức mạnh.
 • Ai có tri thức thì người ấy có sức mạnh.
 • Tri thức đúng là sức mạnh.
 • …người có tri thức thâm hậu có thể làm được những việc mà nhiều người khác không làm nổi.
 • Tri thức cũng là sức mạnh của cách mạng.
 • …cần phải có biết bao nhà trí thức tài năng trên mọi lĩnh vực!

d. Bài văn chủ yếu sử dụng phép lập luận chứng minh và phân tích.

e. Khác nhau:

 • Nghị luận vấn đề tư tưởng, đạo: làm sáng tỏ, một vấn đề tư tưởng, đạo đức, lối sống.
 • Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống: xuất phát từ thực tế đời sống để rút ra vấn đề mang ý nghĩa tư tưởng, đạo lí.

PHẦN II - LUYỆN TẬP
PHẦN II - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 36 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Đọc văn bản THỜI GIAN LÀ VÀNG và trả lời câu hỏi.

a) Văn bản trên thuộc loại nghị luận nào?
b) Văn bản nghị luận về vấn đề gì? Chỉ ra luận điểm chính của nó.
c) Phép lập luận chủ yếu trong bài này là gì? Cách lập luận trong bài có sức thuyết phục như thế nào?

a. Văn bản Thời gian là vàng thuộc loại văn bản nghị luận về tư tưởng, đạo lí.

b. Văn bản bàn về giá trị của thời gian: Thời gian vô cùng quý báu, nó được tính như vàng, một kim loại quý và hiếm.

Các luận điểm chính:

 • Thời gian là sự sống.
 • Thời gian là thắng lợi.
 • Thời gian là tiền.
 • Thời gian là tri thức.

c. Phép lập luận chủ yếu của văn bản là phân tích và chứng minh.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận