Soạn văn 9
Khởi ngữ

Soạn văn 9

Khởi ngữ

  1. Soạn văn
  2. Lớp 9
  3. Khởi ngữ

PHẦN 1 - ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA KHỞI NGỮ
PHẦN 1 - ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG DỤNG CỦA KHỞI NGỮ

Câu 1 Trang 7 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Phân biệt các từ ngữ in đậm với chủ ngữ trong những câu sau về vị trí trong câu và quan hệ với vị ngữ.

a) Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. (in đậm từ anh trong từ còn anh) 

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà

b) Giàu, tôi cũng giàu rồi. (in đậm từ giàu) 

(Nguyễn Công Hoan, Bước đường cùng

c) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp […]. (in đậm từ các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ) 

(Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)

  • Vị trí: các từ ngữ in đậm đứng trước chủ ngữ.
  • Về quan hệ với vị ngữ: từ ngữ in đậm không phải chủ ngữ trong câu, không có quan hệ với thành phần vị ngữ như chủ ngữ.
Câu 2 Trang 7 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Trước các từ ngữ in đậm nói trên, có (hoặc có thể thêm) những quan hệ từ nào?

Trước các từ in đậm này có thể thêm các quan hệ từ “về’, “đối với”.

PHẦN II - LUYỆN TẬP
PHẦN II - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 8 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích dưới đây:

a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức.

(Kim Lân, Làng)

b) – Vâng! Ông giáo dạy phải! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.

(Nam Cao, Lão Hạc)

c) Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

d) Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

e) Đối với cháu, thật là đột ngột […].

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Các khởi ngữ trong các câu là:

(a) Điều này

(b) Đối với chúng mình

(c) Một mình

(d) Làm khí tượng

(e) Đối với cháu.

Câu 2 Trang 8 SGK Ngữ Văn 9 - Tập 2

Hãy viết lại câu sau bằng cách chuyển phần in đậm thêm khởi ngữ:

a. Anh ấy làm bài cẩn thận lắm

b. Tôi hiểu rồi nhưng tôi vẫn chưa giải được

a. Làm bài (thì) anh ấy (làm bài) cẩn thận lắm.

b. Hiểu (thì) tôi hiểu rồi nhưng giải (thì) tôi chưa giải được.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận