Soạn văn 8
Văn bản tường trình

Soạn văn 8

Văn bản tường trình

 1. Soạn văn
 2. Lớp 8
 3. Văn bản tường trình

PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
PHẦN I - ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Câu 1 Trang 135 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi. 

Văn bản 1 (SGK, t.2, tr. 133) 

Văn bản 2 (SGK, t.2, tr. 134) 

a. Trong các văn bản trên, ai là người phải viết tường trình và viết cho ai? Bản tường trình được viết ra nhằm mục đích gì? 

b. Nội dung và thể thức bản tường trình có gì đáng chú ý? 

c. Người viết bản tường trình cần phải có thái độ như thế nào đối với sự việc tường trình? 

d. Hãy nêu một số trường hợp cần viết bản tường trình trong học tập và sinh hoạt ở trường.

a. 

 • Văn bản 1:
  • Người viết tường trình là Phạm Việt Dũng
  • Viết gửi cô Nguyễn Thị Hương (GV Ngữ Văn)
  • Lí do và mục đích: Về việc nộp bài chậm → Xin nộp muộn
 • Văn bản 2:
  • Người viết tường trình là Vũ Ngọc Kí
  • Viết gửi Ban giám hiệu trường THCS Hòa Bình.
  • Lí do và mục đích: Mất xe đẹp → Muốn tìm lại xe

b. Nội dung và thể thức bản tường trình:

 • Nội dung của bản tường trình phải trình bày được thiệt hại hay mức độ trách nhiệm của người tường trình. Thể thức trình bày của bản tường trình theo quy cách của một văn bản hành chính.

c.Người viết bản tường trình phải có thái độ tôn trọng đối với người hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết; phải trình bày rõ ràng, khách quan sự việc xảy ra; hình thức trình bày phải trang trọng, nghiêm túc.

d. Một số trường hợp cần viết bản tường trình trong học tập và sinh hoạt ở trường:

 • Về tình hình lớp mất trật tự; Về việc mất sổ đầu bài, Về việc đi trễ,....

PHẦN II - CÁCH LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH
PHẦN II - CÁCH LÀM VĂN BẢN TƯỜNG TRÌNH

Câu 1 Trang 135 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Trong các tình huống sau, tình huống nào có thể và cần phải viết bản tường trình ? Vì sao? Ai phải viết ? Viết cho ai ?

a) Lớp em tự ý tổ chức đi tham quan mà không xin phép thầy, cô giáo chủ nhiệm.

b) Em làm hỏng dụng cụ thí nghiệm trong giờ thực hành.

c) Một số học sinh nói chuyện riêng làm mất trật tự trong giờ học.

d) Gia đình em bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản

 • Trong các tình huống trên, tình huống (a) và (b) cần phải làm bản tường trình, tình huống (d) tùy số tài sản bị mất, nếu tài sản lớn thì tường trình, tài sản nhỏ thì không phải viết tường trình.
 • Tình huống (a) lớp trưởng viết tường trình gửi cô giáo chủ nhiệm, tình huống (b) em viết tường trình gửi thủ thư.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận