Soạn văn 8
Bài toán dân số

Soạn văn 8

Bài toán dân số

 1. Soạn văn
 2. Lớp 8
 3. Bài toán dân số

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 131 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Xác định bố cục của văn bản, nêu nội dung chính của mỗi phần, riêng về phần thân bài, hãy chỉ ra các ý lớn.

Bố cục: 3 phần

 • Phần 1 (từ đầu … sáng mắt ra): Bài toán dân số đặt ra từ thời cổ đại.
 • Phần 2 (tiếp … ô thứ 31 của bàn cờ): Sự tăng nhanh khủng khiếp của dân số.
  • Luận điểm 1 (Đó là câu… nhường nào): Câu chuyện kén rể của nhà thông thái.
  • Luận điểm 2 (bây giờ … không quá 5%): Sự phát triển của dân số thế giới.
  • Luận điểm 3 (trong thực tế … 34 của bàn cờ): Tỉ lệ sinh của phụ nữ Á và Phi.
 • Phần 3 (còn lại): Kêu gọi loài người hạn chế gia tăng dân số.
Câu 2 Trang 131 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Vấn đề chính mà tác giả muốn đặt ra trong văn bản này là gì? Điều gì đã làm cho tác giả “sáng mắt ra”?

Vấn đề chính tác giả muốn đặt ra: con người ngày càng nhiều lên gấp bội mà đất đai, diện tích thì vẫn thế. - Điều làm tác giả sáng mắt ra là sự gia tăng dân số trong thời buổi nay đã được đặt trong một bài toán cổ đại.

Câu 3 Trang 131 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Câu chuyện kén rể của nhà thông thái có vai trò ý nghĩa như thế nào trong việc làm nổi bật vấn đề chính mà tác giả muốn nói tới?

Câu chuyện kén rể của nhà thông thái làm nổi bật vấn đề gia tăng dân số, sự liên tưởng đến số thóc với dân số thật bất ngờ, thú vị, tạo nên hình dung cụ thể.

Câu 4 Trang 132 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Việc đưa ra những con số về tỉ lệ sinh con của phụ nữ ở một số nước ở châu Á và châu Phi em có thể rút ra kết luận gì? Trong số các nước kể tên trong văn bản, nước nào thuộc châu Phi và nước nào thuộc châu Á? Bằng những hiểu biết của mình về hai châu lục đó, trước những con số tỉ lệ sinh con đã nêu, em có nhận xét gì vể sự phát triển dân số ở hai châu lục này? Có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển xã hội?

 • Việc đưa ra những con số về tỉ lệ sinh con là bằng chứng rõ ràng cho thấy tỉ lệ sinh của phụ nữ Á, Phi vô cùng mạnh.
 • Các nước thuộc châu Phi có Ru-an-đa, Tan-za-ni-a, Ma-đa-gát-xca. Các nước Việt Nam, Ấn Độ, Nê-pan thuộc châu Á. Hai châu lục này có tỉ lệ các nước kém phát triển cao, nghèo, và tỉ lệ gia tăng dân số mạnh.
Câu 5 Trang 132 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Văn bản này đem lại cho em những hiểu biết gì?

Văn bản này đưa đến cho chúng ta hiểu biết về tình hình gia tăng dân số đáng báo động trên thế giới và Việt Nam, để từ đó chúng ta có hành động thiết thực.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận