Soạn văn 8
Bàn luận về phép học - Nguyễn Thiếp

Soạn văn 8

Bàn luận về phép học - Nguyễn Thiếp

 1. Soạn văn
 2. Lớp 8
 3. Bàn luận về phép học - Nguyễn Thiếp

Bố cục & Nội dung chính
Bố cục & Nội dung chính

Bố cục: 4 phần

 • Phần 1 (Từ đầu...tệ hại ấy): Mục đích của việc học
 • Phần 2 (Cúi từ nay...xin chớ bỏ qua): Bàn về cách học
 • Phần 3 ( Đạo học...thịnh trị): Kết quả dự kiến
 • Phần 4 (Đoạn còn lại): Kết luận về phép học

Nội dung chính:

Bàn luận về phép học giúp ta hiểu mục đích của việc học là để làm người có đạo đức, có tri thức, góp phần làm hưng thịnh đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi. Muốn học tốt phải có phương pháp, học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn, đặc biệt, học phải đi đôi với hành.

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 78 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Phần đầu tác giả nêu khái quát mục đích chân chính của việc học. Mục đích đó là gì?

Mở đầu, tác giả nêu khái quát mục đích chân chính của việc học:

 • Học để "biết rõ đạo"
 • Học cách làm người, để sống tốt, cư xử đúng mực.

→ Việc học mang ý nghĩa to lớn, cao quý: học để biết cách sống chuẩn mực.

Câu 2 Trang 78 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào? Tác hại của lối học ấy là gì?

 • Phê phán những lối học lệch lạc, sai trái:
  • “Học lối học hình thức hòng cầu danh lợi”
  • “Không biết tới tam cương ngũ thường”
 • Tác hại của lối học lệch lạc, sai trái đó là làm cho "chúa trọng nịnh thần" người trên kẻ dưới đều thích sự chạy chọt, luồn cúi, không có thực chất, dẫn đến cảnh "nước mất, nhà tan".
Câu 3 Trang 78 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Để khuyến khích việc học, Nguyễn Thiếp khuyên vua Quang Trung thực hiện những chính sách gì?

Những chính sách:

 • Việc học phải được phổ biến rộng khắp
 • Việc học phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng. Phương pháp học học phải:
  • Tuần tự tiến lên, từ thấp đến cao.
  • Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất.
  • Học phải biết kết hợp với hành. Học không phải chỉ để biết mà còn để làm.
Câu 4 Trang 78 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Bài tấu có đoạn bàn về "phép học", đó là những "phép học" nào? Tác dụng và ý nghĩa của những phép học ấy? Từ thực tế việc học của bản thân, em thấy phương pháp học tập nào là tốt nhất? Vì sao?

 • Bài tấu bàn về "phép học" đó là những phép học:   
  • Từ đơn giản đến phức tạp: học bồi lấy gốc   
  • Từ thấp đến cao: tuần tự tiến lên Tứ thư Ngũ kinh, Chư sử   
  • Từ lý thuyết đến thực hành: học kết hợp với thực hành   
 • Khi thực hiện theo phép học này người học mới có thể "lập công trạng", lấy những điều học được mang lại cho đất nước sự "vững yên", "thịnh trị" cho đất nước.   
 • Từ việc học của bản thân, em thấy phương pháp học tốt nhất là học từ những thứ cơ bản, rồi tới những điều phức tạp. Học phải kết hợp với thực hành để việc học trở nên nhuần nhuyễn, có ích.
Câu 5 Trang 78 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Xác định trình tự lập luận của đoạn văn bằng một sơ đồ

Trình tự lập luận của đoạn văn:

Hướng dẫn luyện tập
Hướng dẫn luyện tập

Câu 1 Trang 78 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Phân tích sự cần thiết và tác dụng của phương pháp "học đi đôi với hành".

Sự cần thiết và tác dụng của phương pháp “học đi đôi với hành”: 

Học là quá trình tiếp thu kiến thức và lý thuyết, lý luận. Hành là quá trình áp dụng lý thuyết học được vào thực tiễn đời sống và lao động. Phương pháp “học đi đôi với hành” chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhận thức và hành động của con người, tạo ra tính thực tiễn, bổ sung lẫn nhau làm cho những điều chúng ta học trở nên có ý nghĩa và kết quả. Nếu chỉ học mà không thực hành sẽ sa vào lý thuyết suông, không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu sắc với thực tiễn. Học đi đôi với hành thực sự cần thiết và hữu dụng với tất cả mọi người. Song trên thực tế nước ta, phương pháp này chưa được xem trọng, đó là nguyên nhân làm cho chất lượng giáo dục không được cải thiện. Vì thế cần xác định đúng đắn mục tiêu học tập, và thường xuyên áp dụng phương pháp “học đi đôi với hành” để việc học trở nên ý nghĩa.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận