Soạn văn 8
Luyện tập làm văn bản thông báo

Soạn văn 8

Luyện tập làm văn bản thông báo

 1. Soạn văn
 2. Lớp 8
 3. Luyện tập làm văn bản thông báo

Phần I - ÔN TẬP LÍ THUYẾT
Phần I - ÔN TẬP LÍ THUYẾT

Câu 1 Trang 148 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Tình huống nào cần làm văn bản thông báo? Ai thông báo và thông báo cho ai?

 • Tình huống cần viết thông báo là khi cần truyền đạt một thông tin cụ thể.
 • Do cấp trên thông báo xuống cấp dưới.
Câu 2 Trang 148 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Nội dung và thể thức của một văn bản thông báo

 • Nội dung
  • Thường là những thông tin về những công việc phải làm để người dưới quyền biết và thực hiện.
 • Thể thức
  • Thể thức hành chính theo đúng những mẫu đã quy định. 
  • Gồm 3 phần
   • Thể thức mở đầu văn bản thông báo.
   • Nội dung thông báo
   • Thể thức kết thúc văn bản thông báo.
Câu 3 Trang 149 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Văn bản thông báo và văn bản tường trình có những điểm giống và khác nhau như thế nào?

 • Giống: Tuân theo chuẩn mực của một văn bản hành chính.
 • Khác:
  • Văn bản thông báo: Thông báo một sự việc để mọi người đều biết (cấp trên → cấp dưới)
  • Văn bản tường trình: Trình bày những thiệt hại hoặc mức độ trách nhiệm của người tường trình trong sự việc xảy ra. (cấp dưới → cấp trên).

Phần II - LUYỆN TẬP
Phần II - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 149 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Lựa chọn loại văn bản thích hợp trong các trường hợp sau:

a) Để cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường nắm được kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19-5, hiệu trưởng cần viết và chuyển đến toàn trường bản :

 • Tường trình
 • Thông báo
 • Đề nghị
 • Báo cáo.

b) Hằng tháng, Ban Chỉ huy Liên đội TNTP Hồ Chí Minh Nhà trường cần biết tình hình hoạt động của các chi đội. Các chi đội cần viết và gửi lên Ban Chỉ huy Liên đội văn bản:

 • Đề nghị
 • Thông báo
 • Tường trình
 • Báo cáo.

c) Trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến đường giao thông, đê bà con nông dân có đất đai, hoa màu trên diện tích đó biết được chủ trương trên, Ban quản lí dự án công trình cần viết:

 • Đề nghị
 • Thông báo
 • Tường trình
 • Báo cáo

a) Thông báo

b) Báo cáo

c) Thông báo

Câu 2 Trang 150 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Chỉ ra những chỗ sai và chữa lại cho đúng trong văn bản thông báo "Thông báo kế hoạch kiểm tra công tác vệ sinh học đường".

Chỗ sai:

 • Nội dung của văn bản chưa phù hợp với tên của văn bản
 • Đối tượng tiếp nhận thông báo không đồng nhất
 • Thiếu nơi nhận ghi ở phía góc trái, cuối văn bản

Cách sửa văn bản này:

 • Để sửa văn bản này, cần viết lại nội dung, sửa lại đối tượng tiếp nhận và ghi thêm nơi nhận ở phía góc trái, cuối văn bản.
  • Sắp tới, trường tổ chức đợt kiểm tra vệ sinh từ ngày...đến ngày...tháng...Thành lập Ban kiểm tra, đề nghị Ban kiểm tra lập kế hoạch cụ thể.
Câu 3 Trang 150 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Hãy nêu một số tình huống thường gặp trong nhà trường hoặc ngoài xã hội mà em cho là cần viết văn bản thông báo (không lặp lại tình huống đâ học trong sách giáo khoa).

 • Thông báo nghỉ Tết
 • Thông báo di chuyển dân cư giải phóng mặt bằng
 • Thông báo cắt điện giờ cao điểm
Câu 4 Trang 150 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Hãy chọn một trong các tình huống cụ thể vừa nêu và viết văn bản thông báo.

HS tự làm

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận