Soạn văn 8
Thuyết minh về một thể loại văn học

Soạn văn 8

Thuyết minh về một thể loại văn học

 1. Soạn văn
 2. Lớp 8
 3. Thuyết minh về một thể loại văn học

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

TỪ QUAN SÁT ĐẾN MÔ TẢ, THUYẾT MINH ĐẶC ĐIỂM MỘT THỂ LOẠI VĂN HỌC

1. Quan sát

Trả lời câu hỏi (trang 153 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

a, Mỗi bài thơ có 8 dòng, mỗi dòng 7 tiếng. Số dòng và số chữ có bắt buộc và không thể tùy tiện thêm bớt.

b, Sử dụng kí hiệu bằng trắc cho hai bài thơ:

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác:

Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu

(T – B – B – T – T – B – B)

Chạy mỏi chân thì hãy ở tù

(T – T – B – B – T – T – B)

Đã khách không nhà trong bốn biển

(T – T – B – B – B – T – T)

Lại người có tội giữa năm châu

(T – B – T – T – T – B – B)

Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế

(T – B – B – T – B – B – T)

Mở miệng cười tan cuộc oán thù

(T – T – B – B – T – T – B)

Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp

(B – T – T – B – B – T – T)

Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu

(B – B – B – T – T – B – B)

Đập đá ở Côn Lôn:

Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn

(B – B – T – T – T – B – B)

Lừng lẫy làm cho lở núi non.

(B – T – B – B – T – T – B)

Xách búa đánh tan năm bảy đống,

(T – T – T – B – B – T – T)

Ra tay đập bể mấy trăm hòn.

(B – B – T – T – T – B – B)

Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,

(T – B – B – T – B – B – T)

Mưa nắng càng bền dạ sắt son.

(B – T – B – B – T – T – B)

Những kẻ vá trời khi lỡ bước,

(T – T – T – B – B – T – T)

Gian nan chi kể việc con con!

(B – B – B – T – T – B – B)

c. Nhận xét quan hệ bằng trắc:

 • Tiếng thứ 4 của các câu luôn trái thanh với tiếng thứ 2 và thứ 6. Ví dụ câu 1 bài Đập đá ở Côn Lôn: B – B – T – T – T – B – B.
 • Các tiếng 2, 4, 6 của các cặp câu 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 luôn trái ngược về thanh.
 • Các tiếng 2, 4, 6 của câu 1-8, 2-3, 4-5, 6-7 trùng nhau về thanh điệu.

d. Những tiếng hiệp vần với nhau trong bài thơ là ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, 8.

e. Thường ngắt nhịp chẵn lẻ: 4/3, 2/2/3

2. Lập dàn bài

Phần II

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 154 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Thuyết minh đặc điểm chính của truyện ngắn trên cơ sở các truyện ngắn đã học: Tôi đi học, Lão Hạc, Chiếc lá cuối cùng.

Mở bài:

Nêu định nghĩa về truyện ngắn

Thân bài:

 • Nêu các đặc điểm chính của truyện ngắn
  • Đặc điểm về dung lượng: số trang viết ít, không dài.
  • sự kiện, nhân vật: ít nhân vật và sự kiện vì dung lượng truyện ngắn không lớn.
 • Đặc điểm về cốt truyện:
  • Diễn ra trong một khoảng thời gian và không gian hẹp.
  • Không diễn đạt trọn vẹn cuộc đời mà diễn đạt theo từng khoảng thời gian.
 • Ý nghĩa: Mang ý nghĩa nhân sinh, ý nghĩa xã hội.

Kết bài: Nêu cảm nhận của bản thân:

 • Về vẻ đẹp, sức hấp dẫn của truyện ngắn.
 • Phù hợp với cuộc sống lao động khẩn trương hiện nay.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận