Soạn văn 8
Nói quá

Soạn văn 8

Nói quá

 1. Soạn văn
 2. Lớp 8
 3. Nói quá

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I

NÓI QUÁ VÀ TÁC DỤNG CỦA NÓI QUÁ
Câu 1

Trả lời câu 1 (trang 101 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

 • Câu tục ngữ "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng/ Ngày tháng mười chưa cười đã tối' muốn nói về độ dài ngắn ngày đêm theo mùa khác biệt: tháng năm ngày dài đêm ngắn, còn tháng mười ngày ngắn đêm dài.
 • Câu ca dao … thánh thót như mưa ruộng cày … ý nói sự vất vả, cực nhọc.

→ Cách nói quá sự thật, phóng đại mức độ, tính chất của sự vật.

Câu 2

Trả lời câu 2 (trang 101 sgk Ngữ Văn 8 Tập 1):

Cách nói phóng đại như vậy giúp nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm cho sự vật, sự việc, hiện tượng.

Phần II

LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 102 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Tìm biện pháp nói quá và giải thích ý nghĩa của chúng trong các ví dụ sau:

a. Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

(Hoàng Trung Thông, Bài ca vỡ đất)

b. Anh cứ yên tâm, vết thương mới chỉ sướt da thôi. Từ giờ đến sáng em có thể đi lên đến tận trời được.

(Nguyễn Minh Châu, Mảnh trăng cuối rừng)

c. [...] Cái cụ bá thét ra lửa ấy lại xử nhũn mời hắn vào nhà xơi nước.

(Nam Cao, Chí Phèo)

a) Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Nói quá nhấn mạnh vai trò của sức lao động con người có thể cải tạo tự nhiên mang lại nguồn sống.

b) Em có thể đi lên đến tận trời.

Nói quá nhằm khẳng định không ngại khó, không ngại khổ

c) Thét ra lửa.

Nói quá thể hiện nhân vật có quyền lực.

Câu 2 Trang 102 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Điền các thành ngữ sau đây vào chỗ trống l...l để tạo biện pháp tu từ nói quá: bầm gan tím ruột, chó ăn đá gà ăn sỏi, nở từng khúc ruột, ruột để ngoài da, vắt chân lên cổ.
a) Ở nơi l...l thế này, cỏ không mọc nổi nữa là trồng rau, trồng cà. b) Nhìn thấy tội ác của giặc, ai ai cũng l...l.
c) Cô Nam tính tình xởi lởi, l...l.
d) Lời khen của cô giáo làm cho nó l...l.
e) Bọn giặc hoảng hồn l...l mà chạy.

Điền thành ngữ vào chỗ trống:

a. chó ăn đá gà ăn sỏi

b. bầm gan tím ruột.

c. ruột để ngoài da.

d. nở từng khúc ruột

e. vắt chân lên cổ

Câu 3 Trang 102 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Đặt câu với các thành ngữ dùng biện pháp nói quá sau đây: nghiêng nước nghiêng thành, dời non lấp biển, lấp biển vá trời, mình đồng da sắt, nghĩ nát óc.

Đặt câu với thành ngữ:

 • Kiều có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
 • Việc xây dựng các nhà máy thủy điện, có khác gì chúng ta dời non lấp biển.
 • Đoàn kết là sức mạnh lấp biển vá trời để kiến tạo một cuộc sống tự do.
 • Bộ đội ta mình đồng da sắt.
 • Bài toán này tớ nghĩ đã nát óc mà chưa giải được.
Câu 4 Trang 103 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Tìm năm thành ngữ so sánh có dùng biện pháp nói quá.

Năm thành ngữ so sánh có sử dụng biện pháp nói quá:

 • Kêu như trời đánh.
 • Dữ như cọp.
 • Khỏe như voi.
 • Ăn như lợn.
 • Nhanh như chớp.
Câu 5 Trang 103 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Viết một đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá.

Một số bài văn, bài thơ sử dụng biện pháp nói quá:

Gươm mài đá, đá núi cũng mòn

Voi uống nước, nước sông phải cạn

Đánh một trận sạch không kình ngạc

Đánh hai trận, tan tác chim muông.

Câu 6 Trang 103 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 1

Phân biệt biện pháp tu từ nói quá với nói khoác.

Phân biệt biện pháp tu từ nói quá và nói khoác:

Nói quá và nói khoác cùng là nói phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật hiện tượng được nói đến.

Nói quá mục đích nhấn mạnh, khẳng định, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm. Còn mục đích của nói khoác là làm cho người nghe tin vào những điều không có thực, hoặc để phô trương, khoe khoang.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận