Soạn văn 8
Luyện tập làm văn bản tường trình

Soạn văn 8

Luyện tập làm văn bản tường trình

 1. Soạn văn
 2. Lớp 8
 3. Luyện tập làm văn bản tường trình

PHẦN I - ÔN TẬP LÍ THUYẾT
PHẦN I - ÔN TẬP LÍ THUYẾT

Câu 1 Trang 136 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Mục đích viết tường trình là gì?

Mục đích viết tường trình:

 • Trình bày những thiệt hại.
 • Trình bày mức độ trách nhiệm của người tường trình.
 • Các sự việc xảy ra gây hậu quả, cần phải xem xét.
Câu 2 Trang 136 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Văn bản tường trình và văn bản báo cáo có gì giống nhau và có gì khác nhau?

 • Giống: Thể thức trình bày theo khuôn mẫu; nội dung trình bày có thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc.
 • Khác:
  • Tường trình: Chỉ nói tới sự việc để lại hậu quả gì; xác định mức độ trách nhiệm của người tường trình.
  • Báo cáo: Tổng kết vấn đề, đưa ra ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng trong tương lai
Câu 3 Trang 137 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Nêu bố cục phổ biến của văn bản tường trình. Những mục nào không thể thiếu trong kiểu văn bản này? Phần nội dung tường trình cần như thế nào?

 • Văn bản tường trình phải tuân thủ thể thức và phải trình bày đầy đủ chính xác thời gian, địa điểm, sự việc, họ tên những người có liên quan cùng đề nghị của người viết.
 • Văn bản tường trình phải có đầy đủ họ tên người gửi, người nhận, địa điểm.
 • Bố cục của văn bản tương trình:
  • Mở đầu
   • Quốc hiệu, tiêu ngữ
   • Thời gian
   • Địa điểm
   • Tên văn bản
  • Phần thân
   • Nội dung tường trình
  • Phần kết
   • Lời cam đoan
   • Chữ kí

PHẦN II - LUYỆN TẬP
PHẦN II - LUYỆN TẬP

Câu 1 Trang 137 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Chỉ ra những chỗ sai trong việc sử dụng văn bản ở các tình huống sau:

a) Một học sinh thường đi học muộn. Cô giáo chủ nhiệm muốn bạn ấy nhận rõ khuyết điểm và thành khẩn sửa chữa. Bạn ấy đă làm bản tường trình nộp cho cô giáo.

b) Để chuẩn bị Đại hội Chi đội TNTP Hồ Chí Minh, Chi đội trưởng đã viết bản tường trình.

c) Cô Tổng phụ trách Đội cần biết những công việc tập thể Chi đội đã thực hiện và những kết quả đã đạt được trong đợt thi đua vừa qua, bạn Hoa thay mặt Ban chỉ huy Chi đội viết bản tường trình nộp cho cô Tổng phụ trách.

 • Tính huống (b) và (c) viết bản tường trình là sai. Hai tình huống này chí cần viết báo cáo.
 • Vì trường trình được sử dụng trong các tinh huống đã xảy ra gâu hậu quả.
Câu 2 Trang 137 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Hãy nêu hai tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm văn bản tường trình (không lặp lại tình huống đã có trong sách giáo khoa).

 • Viết bản tường trình về việc mất sổ đầu bài
 • Viết bản tường trình về việc đánh nhau giữa học sinh lớp 8A và 8B
Câu 3 Trang 137 SGK Ngữ Văn 8 - Tập 2

Từ một tình huống cụ thể hãy viết bản tường trình

Có thể viết văn bản tình huống như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc không học giờ thể dục tập bơi)

Kính gửi: Thầy Đặng Quang Thanh, giáo viên phụ trách bộ môn thể dục lớp 8A.

Em là Ngô Lan Anh, học sinh lớp 8A trường THCS Đặng Trần Côn, xin phép được tường trình với thầy một sự việc như sau:

Vừa qua, ngày thứ hai (4/10/2018) đầu tuần, thầy đã dặn trước chúng em tập hợp ở hồ Hòa Bình đế học tập bơi. Không may, chủ nhật ngày 3/10/2018, em giúp mẹ lau nhà và trượt ngã, bị bong gân. Do không có điều kiện để thông báo điều này tới thầy cho nên hôm ấy em có đến lớp học các môn khác nhưng không ra được hồ bơi ở tiết đầu. Vì chủ quan là được ba chở đến trường sớm sẽ gặp một bạn nào đó nhờ cầm giấy xin phép gửi tới thầy, nhưng do kẹt xe nên không gặp ai.

Em xin cam đoan sự việc trên là có thực và xin thầy thông cảm xóa đánh giá giờ c ở trong “Số đầu bài” của lớp.

Người làm tường trình

(Kí tên)

Ngô Lan Anh

{{lessonTitle}}Thảo luận