Soạn văn 11
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu (Tác giả)

Soạn văn 11

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu (Tác giả)

  1. Soạn văn
  2. Lớp 11
  3. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu (Tác giả)

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 59 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Nêu những nét chính về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu. Anh/chị cảm nhận sâu sắc điều gì qua cuộc đời nhà thơ?

Những nét chính về cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu:

  • Xuất thân trong gia đình nhà nho, cha ông làm quan trong triều, mẹ ông là vợ thứ.
  • Ông đỗ tú tài năm 1843.
  • Trên đường về quê chịu tang mẹ thì ông bị đau mắt nặng rồi bị mù. Ông về Gia Định mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh.
  • Khi giặc Pháp đánh vào Gia Định, ông đã chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược bằng cả mưu lược lẫn ngòi bút văn chương.
Câu 2 Trang 59 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Tìm hiểu giá trị thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

  • Lí tưởng đạo đức của Nguyễn Đình Chiểu được xây dựng chủ yếu trên cơ sở lòng nhân nghĩa, trung nghĩa.
  • Nội dung trữ tình yêu nước trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu: tấm lòng yêu nước, trung thành với đất nước, thương yêu nhân dân.

Những nội dung ấy mang tính chiến đấu, cổ vũ cho cuộc đấu tranh bảo vệ dân tộc.

Sắc thái Nam Bộ trong thơ ông thể hiện ở việc sử dụng từ ngữ địa phương, từ ngữ gần gũi với lời ăn tiếng nói, lối thơ thiên về kể.

Câu 3 Trang 59 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Với những kiến thức đã học về Nguyễn Trãi và Nguyễn Đình Chiểu, anh/chị cảm nhận được điều gì gần gũi về tư tưởng nhân nghĩa giữa hai nhà thơ này?

Tư tưởng nhân nghĩa giữa Nguyễn Trãi và Nguyễn Đình Chiểu đều xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, lấy dân làm gốc, lấy điều nhân làm gốc.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận