Soạn văn 11
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn văn 11

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

  1. Soạn văn
  2. Lớp 11
  3. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 123 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Đọc văn bản "Mấy nét về Thơ mới trong cách nhìn nhận lại hôm nay" của Huy Cận và trả lời các câu hỏi trong SGK trang 123.

  • Những nội dung đã đưa ra đúng nhưng chưa đủ nội dung của văn bản gốc.
  • Nên sửa ý “Cái buồn của thơ mới không ủy mị mà chứa nhiều yếu tố tích cực” thành “Thơ mới mang nỗi buồn thế hệ nhưng không phải tất cả đều ủy mị”.
  • Bổ sung ý : “Nhược điểm lớn của thơ mới là không nói đến đấu tranh cách mạng” và “Tất cả các nhà thơ mới đều có chung tình yêu tiếng Việt, đó là biểu hiện của tình yêu nước”.
Câu 2 Trang 123 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Đọc lại bài "Một thời đại trong thi ca" của Hoài Thanh (Ngữ văn lớp 11, tập 2) và thực hiện các yêu cầu trong SGK trang 123.

Chủ đề của văn bản: tinh thần thơ mới.

Mục đích của văn bản: tổng kết và đánh giá về tinh thần cốt lõi của thơ mới.

Bố cục của văn bản:

  • Đoạn 1 (từ đầu → đại thể): Đặt vấn đề đi tìm tinh thần thơ mới, khó khăn và nguyên tắc nhận diện tinh thần thơ mới.
  • Đoạn 2 (tiếp → hồn người thanh niên): Khắc họa tinh thần thơ mới (cái tôi với cái nghĩa tuyệt đối của nó) và bi kịch của các nhà thơ mới.
  • Đoạn 3 (còn lại): Giải pháp giải tỏa bi kịch của các nhà thơ mới là gửi tình yêu và niềm hi vọng vào tiếng Việt.

Viết tóm tắt:

Bây giờ hãy đi tìm điều mà ta cho là quan trọng hơn: tinh thần thơ mới. Cái khó trong việc này là ranh giới giữa thơ cũ và thơ mới không rạch ròi. Vì vậy, phải xác định nguyên tắc nhận diện tinh thần thơ mới là dựa trên đại thể. Theo đó, cốt lõi của tinh thần thơ mới tựu trung ở chữ “tôi” với cái nghĩa tuyệt đối của nó. Phải mất một quá trình, cái tôi thơ mới mới khẳng định được mình trên thi đàn. Khi được chấp nhận rồi, người ta còn thấy nó tội nghiệp và đáng thương. Thơ mới không còn cốt cách hiên ngang của thơ cũ mà tìm vào bề sâu để rồi thoát lên tiên cùng Thế Lữ, tìm vào tình yêu cùng Lưu Trọng Lư, điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, đắm say cùng Xuân Diệu, buồn sầu cùng Huy Cận. Ẩn sau thơ mới là nỗi buồn thế hệ, là bi kịch thiếu niềm tin của thanh niên đương thời. Nỗi buồn và bi kịch ấy được các nhà thơ gửi cả vào tình yêu tiếng Việt với một niềm hi vọng vào tương lai.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận