Soạn văn 11
Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Soạn văn 11

Một số thể loại văn học: thơ, truyện

 1. Soạn văn
 2. Lớp 11
 3. Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 136 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Loại và thể trong văn học được xác định như thế nào?

 • Loại là phương thức tồn tại chung còn thể là sự hiện thực hóa của loại.
 • Các tác phẩm văn học được phân làm ba loại chính, trong loại lại có nhiều thể:
  • Trữ tình (thơ ca, khúc ngâm…)
  • Tự sự (truyện, kí, tiểu thuyết…)
  • Kịch (bi kịch, hài kịch, chính kịch…).
Câu 2 Trang 136 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Hãy nêu đặc trưng của thơ, các kiểu loại thơ và yêu cầu về đọc thơ.

 • Đặc trưng của thơ:
  • Cốt lõi của thơ là trữ tình, thơ luôn biểu hiện tâm hồn, tình cảm bên trong.
  • Ngôn ngữ thơ cô đọng, hàm súc, giàu hình ảnh, nhạc điệu.
 • Các kiểu loại thơ:
  • Theo nội dung biểu hiện có: thơ trữ tình, thơ tự sự, thơ trào phúng.
  • Theo cách tổ chức có: thơ cách luật, thơ tự do, thơ văn xuôi.
 • Yêu cầu về đọc thơ:
  • Tạo hiểu biết ban đầu: tìm hiểu tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nhan đề, xuất xứ…
  • Đọc kĩ văn bản, cảm nhận ý thơ, thấu hiểu hình tượng và tâm trạng của cái tôi trữ tình; khai thác yếu tố ngữ âm: vần, thanh, nhịp; phân tích từ ngữ then chốt, hình ảnh tiêu biểu, các tín hiệu nghệ thuật.
  • Lí giải, đánh giá nội dung, nghệ thuật và đóng góp của bài thơ.
Câu 3 Trang 136 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Tóm lược đặc trưng của truyện, các kiểu loại truyện và yêu cầu đọc truyện.

 • Đặc trưng của truyện: phản ánh đời sống trong tính khách quan qua các số phận, cuộc đời nhân vật từ đó phản ánh tư tưởng chủ đề.
 • Các kiểu loại truyện:
  • Truyện dân gian (thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện cười, truyện ngụ ngôn)
  • Truyện trung đại (truyện chữ Hán, truyện chữ Nôm)
  • Truyện hiện đại (truyền ngắn/dài/vừa, tiểu thuyết).
 • Yêu cầu về đọc truyện:
  • Tạo hiểu biết ban đầu: tìm hiểu tác giả, tác phẩm.
  • Đọc kĩ văn bản, tóm tắt truyện.
  • Phân tích diễn biến cốt truyện, chú ý các sự kiện quan trọng, các chi tiết đặc sắc cùng nghệ thuật tự sự (ngôi kể, kết cấu, thủ pháp, giọng điệu).
  • Phân tích các nhân vật: lai lịch, hành động, lời nói, tính cách, nội tâm.
  • Lí giải, đánh giá nội dung, nghệ thuật và đóng góp của truyện.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận