Soạn văn 11
Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp)

Soạn văn 11

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp)

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời
Câu 1 Trang 145 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Phân tích những đặc trưng cơ bản của ngôn ngữ báo chí (tính thông tin thời sự, tính ngắn gọn) thể hiện trong bản tin sau:

Ngày 3 -2, tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ đón nhận quyết định của Bộ văn hóa - Thông tin công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Ô Tà Sóc thuộc xã Lương Phi, huyệ Tri Tôn. Đây là di tích cấp quốc gia thứ 15 của tỉnh An Giang. Ô Tà Sóc là vùng sơn lâm rộng khoảng 5km2 thuộc núi Giài. Với hệ thống hang động và đường mòn hiểm trở, từ năm 1962 đến 1967, nơi đây là căn cứ của Tỉnh ủy An Giang, sau đó là căn cứ dự phòng của tỉnh...

(Theo báo Lao động, số 35/2004)

Phân tích những đặc trưng cơ bản của PCNN báo chí qua bản tin sau:

  • Tính ngắn gọn: bản tin có dung lượng ngắn gọn (6 dòng).
  • Tính thông tin thời sự: cung cấp thông tin về lễ đón nhận di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Ô Tà Sóc, tỉnh An Giang.
  • Tính sinh động, hấp dẫn: ngôn ngữ chính xác.
Câu 2 Trang 145 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Viết một bài phóng sự ngắn mang tính thời sự (về một hiện tượng mà dư luận quan tâm, ví dụ: môi trường sống, nạn cờ bạc, hủ tục mê tín ở địa phương,..)

Viết một bài phóng sự ngắn mang tính thời sự:

HS tự lựa chọn một vấn đề và viết dưới dạng phóng sự.

{{lessonTitle}} Bình luận