Soạn văn 11
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng-ghen

Soạn văn 11

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng-ghen

 1. Soạn văn
 2. Lớp 11
 3. Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng-ghen

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 95 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Bài điếu văn này có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

Bố cục của bài điếu văn:

 • Đoạn 1 (từ đầu → bậc vĩ nhân ấy gây ra): Thông báo về cái chết của Mác và đánh giá ngắn gọn sự tổn thất khi Các Mác mất đi.
 • Đoạn 2 (tiếp → không làm gì thêm nữa): Trình bày các cống hiến vĩ đại của Mác.
 • Đoạn 3 (còn lại): Sự thương tiếc về sự ra đi của Mác.
Câu 2 Trang 95 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại".

Những đóng góp to lớn khiến Mác trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”:

 • Tìm ra quy luật phát triển của loài người.
 • Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra.
 • Cống hiến quan trọng hơn cả: sự kết hợp giữa lí luận với thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng.

→ Các cống hiến của Mác mang tầm vóc khái quát thời đại, mở đường cho thời đại.

Câu 3 Trang 95 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến). Biện pháp ấy đã được thể hiện như thế nào trong bài điếu văn?

Biện pháp tầng bậc trong bài điếu văn:

 • Đưa ra ba đóng góp vĩ đại, đóng góp sau lớn hơn đóng góp trước.
 • Trong mỗi đóng góp lại so sánh để làm nổi bật công lao của Mác: so sánh với Đác-uyn khi trình bày đóng góp 1, so sánh với các nhà kinh tế học tư sản, các nhà phê bình xã hội chủ nghĩa khi trình bày đóng góp 2.

→ Tác dụng: Nói lên tầm vóc vĩ đại, tư tưởng tiến bộ của Các-Mác.

Câu 4 Trang 95 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Phân tích thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác qua cách lập luận so sánh trong bài điếu văn.

Thái độ và tình cảm của Ăng-ghen với Mác qua cách lập luận so sánh trong bài điếu văn:

 • Thái độ khâm phục, ngưỡng mộ, kính trọng, ngợi ca.
 • Tình cảm gần gũi, yêu mến, thương tiếc.
Câu 5 Trang 95 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 2

Anh (chị) hiêu như thế nào về ý kiến: "...Ông có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả"?

Giải thích ý kiến “Ông có thể có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”:

Toàn bộ cuộc đời Mác nhằm vào mục đích chống lại chế độ tư sản, giải phóng giai cấp vô sản chứ không hề chống lại ai hay thế lực nào vì mục đích cá nhân.

Hướng dẫn luyện tập
Hướng dẫn luyện tập

Câu 1 (trang 95 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

Các cống hiến của Các Mác là tài sản tinh thần chung vô giá của nhân loại. Nó không những chỉ có giá trị lí luận mà còn có giá trị hành động, góp phần mở đường cho nhân loại không ngừng tiến lên phía trước.

Trong suốt cuộc đời mình, Các Mác đã dũng cảm chống lại bất công, cường quyền và bạo quyền; bênh vực những người lao động, những người cùng khổ. Mác đem đến cho họ niềm tin vào hạnh phúc trong một thế giới mới, thế giới mà ở đó, người lao động thực sự là chủ nhân của xã hội. Hoạt động của Mác không phải để phục vụ cho quyền lợi cá nhân mà cho quyền lợi của toàn nhân loại. Các- mác là “Nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”.

Câu 2 (trang 95 SGK Ngữ văn 11 tập 2)

a) Mở bài:

 • Giới thiệu tác giả: Ăng ghen
 • Nội dung chính của bài điếu văn

b) Thân bài

 • Những thành tựu vĩ đại của Các Mác trong lịch sử:
 • Vai trò của Mác:
  • Ông không chỉ là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, hơn nữa ông còn là nhà chính trị, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp giải phóng đất nước.
  • Ông không chỉ đóng vai trò trong hoạt động cách mạng
  • Sáng lập lên tổ chức công nhân

→ Đóng góp vô cùng to lớn đến với sự nghiệp cách mạng

 • Thái độ đề cao và tình cảm tiếc thương của tác giả.

c) Kết bài:

 • Ý nghĩa của tác phẩm
 • Ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao?

{{lessonTitle}}Thảo luận