Soạn văn 11
Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

Soạn văn 11

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

 1. Soạn văn
 2. Lớp 11
 3. Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 39 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Trong Bài ca ngất ngưởng, từ “ngất ngưởng” được sử dụng mấy lần? Anh/chị hãy các định nghĩa của từ “ngất ngưởng” qua các văn cảnh sử dụng đó.

Trong bài, từ ngất ngưởng được sử dụng 5 lần.

 • Trong nhan đề: chỉ phong cách sống độc đáo, cá tính, bản lĩnh, không chấp nhận khắc kỉ phục lễ mà vượt ra ngoài sự trói buộc của lễ giáo.
 • Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng: tài năng, bản lĩnh trong lĩnh vực quân sự.
 • Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng: cách nghỉ hưu và thú vui chơi khác thường của một người về hưu trong danh dự sau khi đã làm nhiều việc có ích cho nhân dân.
 • Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng: thần tiên cũng khoan dung, chấp nhận và thấy thú vị trước phong cách sống độc đáo, khác lạ của ông.
 • Trong triều ai ngất ngưởng như ông: sự trung thực, thẳng thắn, bản lĩnh, quyết không khom lưng uốn gối trước quyền thế hay vật chất khi làm quan trong triều.
Câu 2 Trang 39 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Dựa vào văn bản Bài ca ngất ngưởng, anh/chị hãy giải thích vì sao Nguyễn Công Trứ biết rằng việc làm quan là gò bó, mất tự do (vào lồng) nhưng vẫn ra làm quan.

 • Nguyễn Công Trứ là một nhà nho, ông mang trong mình hoài bão vì nước vì dân, ý chí lớn lao.
 • Phò vua giúp nước, xứng đáng là trang nam nhi, trả nợ công danh ở đời.

→ Điều quan trọng là trong môi trường trói buộc, ông vẫn thực hiện được lí tưởng xã hội và giữ được cá tính riêng.

Câu 3 Trang 39 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Ở bài hát nói này, Nguyễn Công Trứ tự kể về mình. Vì sao ông cho mình ngất ngưởng? Ông đánh giá sự ngất ngưởng như thế nào?

 • Ông cho rằng mình ngất ngưởng là vì ông tự ý thức được tài năng, bản lĩnh, phẩm chất và nhân cách hơn người, hơn đời của mình.
 • Nguyễn Công Trứ tự đánh giá công đức, sự nghiệp của mình ngang hàng với những danh tướng đời Hán và tự hào về tấm lòng trung quân ái quốc của mình.
 • Câu cuối: thể hiện sự đắc ý và sảng khoái nhất về cái tôi ngông độc đáo của mình (Trong triều ai ngất ngưởng như ông).
Câu 4 Trang 39 SGK Ngữ Văn 11 - Tập 1

Hãy chỉ ra những nét tự do của thể tài hát nói so với thơ Đường luật và cho biết ý nghĩa của tính chất tự do đó.

Nét tự do của hát nói:

 • Có sự tự do về vần, nhịp.
 • Tự do về số câu, số chữ.

→ Giúp người viết thể hiện được cá tính tự do và cảm xúc phóng túng, mãnh liệt.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận