Soạn văn 10
Văn bản

Soạn văn 10

Văn bản

 1. Soạn văn
 2. Lớp 10
 3. Văn bản

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I Trang 24 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Trả lời câu 1+2+3+4+5 trang 24 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Câu 1+2:

 • VB1: câu tục ngữ gồm 1 câu, nhằm đáp ứng nhu cầu đúc kết kinh nghiệm.
 • VB2: câu ca dao gồm 4 câu nhằm đáp ứng nhu cầu bày tỏ tâm tư (than thân).
 • VB3: tạo lập trong hoạt động giao tiếp giữa chủ tịch nước với đồng bào, gồm 15 câu, nhằm kêu gọi toàn thể đồng bào đứng lên chống thực dân Pháp.
  • Mỗi văn bản có một chủ đề khác nhau và các câu trong từng văn bản đều hướng tới thể hiện nhất quán chủ đề của văn bản đó.

Câu 3:

Ở những văn bản có nhiều câu, nội dung của văn bản được triển khai mạch lạc qua từng câu từng đoạn.

 • Ở VB2, bài ca dao chia thành hai cặp câu, mỗi cặp câu đưa ra một so sánh gợi thân phận bấp bênh của người phụ nữ.
 • Đặc biệt, VB3 tách thành 3 phần rất rõ ràng bao gồm mở đầu (Hỡi đồng bào toàn quốc!), phần thân bài (tiếp đến dân tộc ta), phần kết thúc (còn lại).

Câu 4:

Về hình thức, văn bản 3 có mở đầu là nhan đề Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và kết thúc là thời gian kèm tên người tạo lập văn bản.

Câu 5: Mục đích của từng văn bản trên là:

 • VB1: lưu truyền một kinh nghiệm sống.
 • VB2: phản ánh thân phận bé nhỏ, tội nghiệp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.
 • VB3: kêu gọi nhân dân đánh giặc.
Phần II Trang 25 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Trả lời câu 1+2 trang 25 SGK Ngữ văn 10, tập 1

1.So sánh VB 1,2 với VB 3:

Văn bản

Vấn đề

Lĩnh vực

Từ ngữ

Cách thức thể hiện nội dung

VB1

Kinh nghiệm sống: chỉ ra mối quan hệ giữa con người với hoàn cánh sống

Văn học nghệ thuật

Từ ngữ thông thường, gần gũi với lời ăn tiếng nói hàng ngày

Nội dung thể hiện bằng những hình ảnh giàu tính biểu tượng

VB2

Thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ

VB3

Kêu gọi đồng bào đứng lên đánh Pháp

Chính trị - xã hội

Từ ngữ chính trị

Sử dụng lí lẽ và lập luận

2. So sánh VB2 và VB3:

Văn bản

Phạm vi

Mục đích giao tiếp

Từ ngữ

Kết cấu và trình bày

VB2

Lĩnh vực nghệ thuật

Bộc lộ cảm xúc

Từ ngữ thông thường và giàu hình ảnh

Kết cấu theo thể thơ lục bát

VB3

Lĩnh vực chính trị

Kêu gọi toàn dân

Từ ngữ chính trị

Kết cấu ba phần mạch lạc

Bài trong SGK

Lĩnh vực khoa học

Truyền thụ kiến thức khoa học

Từ ngữ chuyên ngành, khoa học

Kết cấu mạch lạc, thường có đề mục

Đơn xin nghỉ học

Lĩnh vực hành chính

Trình bày ý kiến, nguyện vọng

Từ ngữ hành chính

Có khuôn mẫu sẵn

→ Theo lĩnh vực và mục đích giao tiếp, người ta phân biệt 6 loại văn bản:

 • VB thuộc PCNN sinh hoạt.
 • VB thuộc PCNN nghệ thuật.
 • VB thuộc PCNN khoa học.
 • VB thuộc PCNN hành chính.
 • VB thuộc PCNN chính luận.
 • VB thuộc PCNN báo chí.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận