Soạn văn 10
Cảm xúc mùa thu - Đỗ Phủ

Soạn văn 10

Cảm xúc mùa thu - Đỗ Phủ

  1. Soạn văn
  2. Lớp 10
  3. Cảm xúc mùa thu - Đỗ Phủ

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 147 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Vì sao lại chia như vậy? Hãy xác định nội dung của mỗi phần?

Bố cục

Bài thơ có thể chia làm 2 phần:

  • Bốn câu đầu: cảnh thu.
  • Bốn câu sau: Cảm hứng khi thu về trên đất khách.

Nội dung

Bài thơ thể hiện nỗi buồn riêng thấm thía và tâm sự chứa chan lòng yêu nước thương đời của tác giả.

Câu 2 Trang 147 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Nhận xét về tầm nhìn của nhà thơ trong bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối. Vì sao có sự thay đổi ấy?

  • Bài thơ có sự thay đổi từ tầm nhìn xa (không gian xa) (không gian cận kề) trong bốn câu đầu đến tầm nhìn gần trong bốn câu cuối.
  • Có sự thay đổi ấy bởi có sự vận động trong chính tâm hồn nhạy cảm của nhà thơ, đó là sự vận hành thi tứ từ miêu tả ngoại cảnh đến việc thể hiện cái tình sâu kín trên nền phong cảnh vừa tạo dựng.
Câu 3 Trang 147 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Xác định mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu và bốn câu thơ cuối. Mối quan hệ của cả bài thơ với nhan đề “Thu hứng"

  • Mối quan hệ giữa bốn câu thơ đầu với bốn câu thơ cuối: là mối quan hệ giữa xa và gần, giữa cảnh và tâm, giữa thu và hứng, giữa thị giác và thính giác, giữa không gian và thời gian. Bức tranh mùa thu hiu hắt, lạnh lẽo, dữ dội, dồn nén cũng là bức tranh đất nước điêu tàn, tang thương dù loạn An Lộc Sơn đã trải qua được 11 năm và bức tranh số phận tha phương thê thảm của bản thân nhà thơ.
  • Mối quan hệ giữa toàn bài với nhan đề Thu hứng: có thể nói 4 câu đầu tả thu, 4 câu sau thể hiện hứng nhưng xét toàn bài, câu nào cũng là thu – hứng. Bởi lẽ, trong cảnh có tình và trong tình có cảnh.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận