Soạn văn 10
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn văn 10

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

  1. Soạn văn
  2. Lớp 10
  3. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Phần I Trang 168 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Trả lời câu a,b,c,d trang 168 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Bưởi Phúc Trạch

Đối tượng và mục đích

+ Đối tượng: hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.

+ Mục đích: giới thiệu địa điểm, thời gian, diễn biến, ý nghĩa của lễ hội này với đời sống của bà con vùng châu thổ Bắc Bộ.

+ Đối tượng: bưởi Phúc Trạch.

+ Mục đích: giới thiệu giống bưởi nổi tiếng ở Hà Tĩnh.

Các ý chính

+ Trình bày thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội.

+ Diễn biến các hoạt động của lễ hội.

+ Ý nghĩa của lễ hội.

+ Hình dáng.

+ Hương vị.

+ Sự hấp dẫn và bổ dưỡng.

+ Danh tiếng, giá trị.

Cách sắp xếp các ý

Sắp xếp theo trình tự logic và trình tự thời gian, kết hợp hợp lí với kể và tả.

Sắp xếp theo các quan hệ logic, không gian, nhân quả.

Các hình thức kết cấu chủ yếu của văn bản thuyết minh: trình tự thời gian, trình tự không gian, trình tự logic, trình tự hỗn hợp.

Phần II Trang 168 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 1

Trả lời câu 1 trang 168 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Nếu cần thuyết minh bài Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão thì nên chọn hình thức kết cấu logic để lần lượt trình bày các phương diện khác nhau của bài thơ (tác giả, nội dung, nghệ thuật).

Trả lời câu 2 trang 168 SGK Ngữ văn 10, tập 1

Thuyết minh một di tích/thắng cảnh có thể kết hợp nhiều kết cấu như thời gian, không gian, logic. Trong đó đảm bảo các ý chính sau:

  • Vị trí, địa điểm của di tích.
  • Quang cảnh và sự tích liên quan của di tích.
  • Sức hấp dẫn và giá trị của di tích.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận