Soạn văn 10
Hồi trống Cổ Thành - La Quán Trung

Soạn văn 10

Hồi trống Cổ Thành - La Quán Trung

 1. Soạn văn
 2. Lớp 10
 3. Hồi trống Cổ Thành - La Quán Trung

Bố cục & Nội dung chính
Bố cục & Nội dung chính

Bố cục: 2 phần

 • Phần 1: “từ đầu…phải đem quan mà theo chứ”: Quan Công gặp Trương Phi, nghi ngờ anh đã phản bội lời thề kết nghĩa.
 • Phần 2: còn lại: Quan Công chém Soái Dương, anh em giải hiềm nghi và đoàn tụ.

Nội dung chính:

Đoạn trích Hồi trống cổ thành kể lại sự kiện anh em Quan Công, Trương Phi hội ngộ. La Quán Trung thể hiện nổi bật tích cách bộc trực, ngay thẳng của Trương Phi, đồng thời ngợi ca tình nghĩa “vườn đào” cao đẹp của anh em Lưu Bị, Vân Trường, Trương Phi.

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công?

Trương Phi nổi giận lôi đình đòi đâm chết Quan Công vì nghĩ Quan Công “bỏ anh, hàng Tào, được phong hầu tứ tước, nay lại đến đây đánh lừa tao”.

Câu 2 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Vì sao lại đặt tên nhan đề đoạn trích là Hồi trống Cổ Thành?

Đặt nhan đề đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” là hết sức hợp lí bởi tập trung đúng vào tình huống kịch tính nhất của đoạn trích. Trương Phi buộc Quan Công phải chém đầu Sái Dương trong ba hồi trống để chứng minh sự trong sạch. Đó là điều kiện ngặt nghèo nhưng khi vượt qua, Quan Công chứng minh một cách thuyết phục lòng trung của mình. Đó là hồi trống thách thức, minh oan cho Quan Công, giải nghi cho Trương Phi và đoàn tụ.

Câu 3 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Có ý kiến cho rằng “nóng như Trương Phi" còn là nóng lòng muốn biết sự thực, nóng lòng xác định phải trái, đúng sai, chứ không phải chỉ là nóng nẩy do cá tính gàn dở. Anh (chị) có đồng ý không? Vì sao?

Đồng ý với ý kiến, vì:

 • Nóng nảy, thiếu bình tĩnh: nghe nói Quan Công hàng Tào, Trương Phi tin ngay mà không cần xác minh, dù Quan Công hay hai chị dâu, Tôn Càn giải thích đều không được. Trương Phi chỉ tin vào những gì thấy trước mắt (rõ ràng Quan Công đã ở doanh trại Tào).
 • Nóng lòng muốn biết sự thực, nóng lòng muốn xác định phải trái đúng sai: đưa ra điều kiện ngặt nghèo buộc Quan Công phải chứng tỏ ngay, hành động đánh trống của Trương Phi cũng dứt khoát, gấp rút “thẳng cánh đánh trống”.
Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Tại sao nói: nếu không có chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống thì đoạn văn sẽ tẻ nhạt, mất hết ý vị Tam quốc?

Chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trống thể hiện rõ sự thú vị, hấp dẫn của Tam quốc diễn nghĩa bởi nó làm nổi bật:

 • Không khí chiến trận khốc liệt, hùng tráng, không khoan nhượng thời tam quốc.
 • Khí phách và tính cách của các vị anh hùng: sự dứt khoát, bộc trực của anh hùng Trương Phi và tài nghệ phi phàm của anh hùng Quan Công.

Hướng dẫn luyện tập
Hướng dẫn luyện tập

Câu 1 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Kể lại câu chuyện bằng một đoạn văn khoảng 30 dòng.

Kể lại chuyện:

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28. Quan Công đưa hai chị sang Nhữ Nam. Kéo quân đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó. Quan Công mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo Trương Phi ra đón hai chị.

Trương Phi khi ấy đang tức giận, nghe tin báo liền sai quân lính mở cổng thành, rồi một mình một ngựa vác bát xà mâu lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bị bất ngờ nhưng rất may tránh kịp nên không mất mạng. Đang nóng giận, Trương Phi nhất quyết không chịu ghi nhận lòng trung của Quan Công dù cả hai vị phu nhân đã hết lời thanh minh sự thật.

Giữa lúc đang bối rối thì đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang Quân Tào đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Quan Công phải lấy đầu ngay tên tướng đó để chứng thực lòng trung. Quan Công không nói một lời, múa long đao xô lại. Chưa đứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới tin anh là thực. Phi mời hai chị vào thành rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi Quan Công.

Câu 2 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Tính cách của Trương Phi được biểu hiện qua những chi tiết nào?

Tính cách của Trương Phi:

 • Nóng nảy, bộc trực, đơn giản: Tôn Càn vừa vào báo, Trương Phi đã vội vã mặc áo giáp, vác xà mâu phi ngựa ra đòi đâm Quan Công.
 • Hào hiệp, trượng nghĩa, đề cao lòng trung thành: kết tội và muốn trừng trị Quan Công vì nghĩ Quan Công đã phản bội dù đó là người anh kết nghĩa vườn đào.
 • Ngay thẳng, chí công vô tư, không khoan nhượng tình riêng: thẳng tay đánh trống.
 • Biết sửa sai và nhận lỗi: quỳ khóc lạy Vân Trường.
Câu 3 Trang 79 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Tính cách của Trương Phi và Quan Công khác nhau như thế nào?

Sự khác nhau trong tính cách của Trương Phí và Quan Công:

 • Trương Phi: nóng nảy, cương trực, đơn giản, ngay thẳng.
 • Quan Công: điềm tĩnh, trung nghĩa, tài trí, khiêm nhường.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận