Soạn văn 10
Tào Tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung

Soạn văn 10

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung

 1. Soạn văn
 2. Lớp 10
 3. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung

Hướng dẫn trả lời
Hướng dẫn trả lời

Câu 1 Trang 83 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

 Phân tích tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải ở nhờ Tào Tháo.

Tâm trạng:

 • Luôn lo sợ Tào Tháo phát hiện chí lớn của mình, tìm cách che đậy hoài bão, đề cao cảnh giác: lấy việc trồng rau để che mắt Tào.
 • Khi Hứa Chử đến mời đi gặp Tào Tháo: giật mình, sợ tái mặ.
 • Trong cuộc luận bàn, luôn hoang mang, dè dặt, nhún nhường, giữ mình: Bị này người trần mắt thịt,biết đâu được anh hùng, Bị này được nhờ ơn Thừa tướng làm quan…không được biết; kể tên các anh hùng nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến mình; nghe Tào nói mình là anh hùng sợ hãi đánh rơi thìa đũa nhưng nhanh trí vin vào tiếng sấm để qua mặt Tào.

Tính cách: Huyền Đức là người thông minh, khéo léo, khôn ngoan, trầm tĩnh, nhẫn nại, biết cách ẩn nhẫn chờ thời và che giấu đại sự của mình.

Câu 2 Trang 83 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Qua cách đối xử của Tào Tháo với Lưu Bị và cách đánh giá những nhân vật anh hùng mà Lưu Bị đề xuất, anh (chị) hiểu gì về tính cách của nhân vật này?

Tính cách của Tào Tháo qua cách đối xử với Lưu Bị và cách đánh giá những nhân vật anh hùng mà Lưu Bị đề xuất:

 • Cách đối xử với Lưu Bị:
  • Cho ba anh em Lưu Bị ở nhờ nhưng luôn đề cao cảnh giác, quan sát, thăm dò .
  • Nghi ngờ Lưu Bị có dã tâm lớn bên trong, mời Lưu Bị uống rượu luận anh hùng để nắm bắt và đánh giá về Lưu Bị.
 • Cách đánh giá những nhân vật anh hùng mà Lưu Bị đề xuất:
  • Chỉ ngay ra sự yếu kém của họ: xương khô trong mả, trong bụng nhút nhát…quên mình, hư danh mà không có thực tài, nhờ danh tiếng của bố, như con chó giữ nhà, lũ tiểu nhân nhung nhúc.
  • Thái độ hết sức coi thường, khinh bỉ: cười nói, từ ngữ mạt sát.

→ Tính cách của Tào Tháo: đa nghi, thận trọng, gian hùng, am hiểu thời cuộc.

Câu 3 Trang 83 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Phân tích những điểm khác nhau về tính cách giữa Lưu Bị và Tào Tháo.

Tính cách của Lưu Bị và Tào Tháo khác nhau là:

 • Trong truyện cũng như trong quan niệm đánh giá của dân gian, Lưu Bị vẫn được xem là người giàu đức độ. Trong đoạn trích, Lưu Bị giống như một tấm gương soi để soi rõ lòng dạ nham hiểm của Tào Tháo.
 • Trái với sự nham hiểm, tàn bạo, xảo trá của Tào Tháo, Lưu Bị lấy lòng thành, dùng nhân nghĩa mà đối đãi với người. Nhờ thế mà Bị mới được lòng dân chúng khắp nơi.
 • Ngược lại, như trên đã nói, Tào Tháo là một kẻ gian hùng, ứng xử với đời bằng nhiều thủ đoạn. Sự khác nhau cơ bản trong tính cách giữa Lưu Bị và Tào Tháo nằm ở chữ đức. Tào Tháo làm mọi việc, kể cả những việc tàn nhẫn để đạt được ý định của mình, trong khi đó, Lưu Bị, thậm chí có thể hi sinh lợi ích riêng tư vì niềm vui của thiên hạ.
Câu 3 Trang 83 SGK Ngữ Văn 10 - Tập 2

Vì sao cách kể chuyện trong đoạn văn lại hấp dẫn người đọc?

Cách kể chuyện hấp dẫn trong đoạn văn:

 • Tình huống kịch tính, hấp dẫn, đòi hỏi các nhân vật phải bộc lộ mình, người đọc tự đánh giá nhân vật.
 • Lời kể tự nhiên, ngắn gọn, không dông dài.
 • Khắc họa nhân vật rõ nét.
 • Đối thoại hấp dẫn, sinh động.

Nhiều người quan tâmNhiều người quan tâm

{{lessonTitle}}Thảo luận